Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat został przedłużony do 3 maja - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek przysługuje matce lub ojcu dziecka. Jego długość nie zależy od liczby dzieci.

Mimo ograniczeń w obsłudze bezpośredniej Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) realizuje swoje obowiązki i zdalnie wspiera podatników w ich sprawach.

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące i opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Musi to jednak zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

Gmina Koźminek zakończyła realizacje projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego", na który uzyskała 100 % dofinansowanie w kwocie 148 320 zł.

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego w dalszej części Regulaminu PSZOK, zlokalizowanego w Koźminku.

Bez progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób – to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej.

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOŹMINEK

            Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 684 ze zm.) informuję, że spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek (pokój nr 1)

Aktualności

powrót do góry strony