kas

 • 15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępniła podatnikom automatycznie wypełnione rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT.
 • W ciągu pierwszego tygodnia funkcjonowania usługi wysłano za jej pośrednictwem już milion zeznań.

To rekordowy wynik, choć usługa Twój e-PIT także w poprzednich latach cieszyła się ogromną popularnością.

„Twój e-PIT to narzędzie, dzięki któremu rozliczenie podatku jest maksymalnie uproszczone. To sprawia, że podatnicy coraz chętniej z niego korzystają” – mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.

„Wygoda i prostota to nie jedyne zalety elektronicznych rozliczeń. Jest nią również dużo szybszy zwrot nadpłaconego podatku – najpóźniej po 45 dniach od złożenia e-PITa” – dodaje.

Jak działa Twój e-PIT

W usłudze Twój e-PIT dostępne są zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

W usłudze można też złożyć PIT-OP czyli oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego.

Twój e-PIT w liczbach

W 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała na podstawie posiadanych przez siebie danych zeznania roczne za 2020 r. dla 23 262 396 podatników.

Podatnicy korzystający z usługi złożyli już ponad 1 mln formularzy PIT za 2020 rok, w tym:

 • 930 tys. deklaracji PIT-37,
 • 65 tys. deklaracji PIT-28,
 • 19 tys. deklaracji PIT-38,
 • 6,5 tys. deklaracji PIT-36,
 • 6,6 tys. oświadczeń PIT-OP.

Do Twój e-PIT tylko przez e-US

Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie przez serwis e-Urząd Skarbowy (e-US), dostępny na stronie podatki.gov.pl.

Do uruchomionego 1 lutego br. e-Urzędu Skarbowego podatnicy logowali się już ponad 4 mln razy. Złożono ok. 7 tys. różnych pism. 227 tys. razy wyświetlono szczegóły mandatu. 304 tys. osób zrealizowało płatności poprzez e-Urząd Skarbowy. .

Informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2020 r., podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl w dedykowanej zakładce Twój e-PIT.

asfprzed1

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.

Na finansowane z PROW 2014-2020 inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej do wykorzystania zostało blisko 200 mln zł. Wnioski o to wsparcie można składać jeszcze przez ponad miesiąc – do 29 marca 2021 r. Przypomnijmy, że nabór skierowany jest do dwóch grup beneficjentów:

Pierwszą są rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Mogą oni otrzymać zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 100 tys. złotych) inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF.
W katalogu inwestycji znajdują się m. in. budowa (modernizacja) niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji, budowa ogrodzenia chlewni lub taka jej przebudowa, by trzoda była utrzymywana w odrębnych pomieszczeniach.

Drugą grupą są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość członków stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. I tu można dostać zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 1 mln złotych). Pomoc udzielana jest na inwestycje w sprzęt zmechanizowany służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do celów ochrony gospodarstw przed skutkami powodzi i podtopień. Pieniądze można więc wykorzystać na przykład na zakup koparek, ciągników, rębaków do drewna, kos spalinowych czy kosiarek samojezdnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR, poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

asfprzed

 

zus

Szacuje się, że liczba osób głuchych w Polsce sięga około 500 tys., a 900 tys. Polaków ma poważny uszczerbek słuchu. Bariera komunikacyjna często uniemożliwia im samodzielne załatwienie spraw. To właśnie z myślą o tych osobach, 16 lutego ZUS uruchomił e-wizytę w języku migowym PJM. Z wideorozmowy w ZUS mogą skorzystać osoby głuche i niedosłyszące.

E-wizyta to wideorozmowa z ekspertem ZUS, która pozwala na załatwienie większości spraw bez konieczności wychodzenia z domu. ZUS usługę wprowadził w październiku ubiegłego roku, a codziennie taką formę kontaktu wybiera kilkaset osób. W ten sposób klienci mogą załatwić sprawy dotyczące emerytur i rent, zasiłków, kwestii związanych z prowadzeniem firmy, czy potwierdzeniem profilu PUE.

Od 16 lutego klienci ZUS mogą umawiać się na konsultacje w języku migowym PJM w sprawie zasiłków oraz emerytur i rent – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Aby skorzystać z e-wizyty, wystarczy mieć komputer z kamerą i z mikrofonem lub smartfon. Na stronie www.zus.pl wybrać „umów e-wizytę”, a następnie „umów e-wizytę w języku migowym (PJM)”. W kolejnym kroku należy wskazać temat wideorozmowy oraz jej termin. 

Warto dodać, że e-wizytę mogą również zarezerwować osoby niedowidzące. Na stronie e-wizyt zastosowaliśmy kolory i kontrast zgodne ze standardami dostępności WCAG 2.0.

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 

W dniach 3 i 5 lutego br. ornitolodzy, Pan Paweł Dolata z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Pan Zbigniew Jedrysiak z Kalisza prowadzili obserwacje ptaków na terenach otwartych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Po intensywnych obserwacjach stwierdzono po ok. 500 mew srebrzystych i białogłowych. Pośród nich udało się znaleźć ptaki zaobrączkowane i odczytać numery pięciu pochodzących z różnych miejsc w Polsce (m.in. z niedalekiego zbiornika Przykona i z Jeziora Pakoskiego k. Inowrocławia) oraz dwóch mew srebrzystych z Litwy (obie z jeziora Kretuono koło Święcian na Wileńszczyźnie). Naliczono również około 50 kruków. Jednak najciekawszą obserwacją była ta przeprowadzona 5 lutego, kiedy to nad Zakładem zauważono młodego orła bielika. Wszystkie obserwacje przeprowadzone na terenach Zakładu trafią do Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków – Zakładu Ornitologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Dodatkowe informacje: https://www.facebook.com/WielkopolskieTowarzystwoPrzyrodniczoKrajoznawcze

orzeł

orzeł 2

fot. Paweł T. Dolata

 

gminakozminek

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koźminek,

od 1 stycznia 2021 roku, można płacić niższą stawkę za odbiór odpadów, jeśli frakcję zieloną (bio), będziemy kompostować. Wielu z Państwa korzysta z tej możliwości, i zgłasza taką formę zagospodarowania odpadów zielonych – we własnym zakresie.

Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych, po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Przepisy nie wskazują wprost, na sposób organizacji czy innych parametrów, jakie ma spełnić kompostownik. Nie oznacza to jednak, że może to być dowolna pryzma na terenie gospodarstwa.

Biorąc pod uwagę wszelkie wskazania, które określają sposób przygotowania takiej instalacji oraz warunków do bezpiecznego przetworzenia tej frakcji (bo temu ma służyć kompostownik), informujemy, że:

 • Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.
 • Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.
 • Kompostowanie w zabezpieczonej (ograniczonej) pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych. Taki kompostownik również powinien mieć zabezpieczone brzegi (obszar) kołkami z siatką, drewnianymi palikami z przewiewnym odeskowaniem, itp.

Elementami niezbędnymi do powstawania kompostu są powietrze i woda. Nie można jednak przesadzić z nadmierną ilością powietrza, które powinno dostawać się do pryzmy przy regularnym jej przewracaniu, nie wysuszając przy tym całkowicie kompostu. Woda w odpowiedniej ilości sprzyja także rozkładaniu się odpadów. Zbyt suche składniki, takie jak siano czy pióra, powinno się namoczyć przed dodaniem, kontrolując jednocześnie aby kompost nie miał konsystencji papki. Poszczególne warstwy kompostu dobrze jest przesypywać od czasu do czasu ziemią.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną barierą dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Co kompostujemy:

 • odpadki kuchenne - resztki warzyw, owoców, skorupki jaj, fusy kawy i herbaty, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitłe rośliny, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, gałązki żywopłotów, a także słomę i siano, jesienne liście drzew (wyłączając liście dębu, orzecha, olchy ze względu na zawartość szkodliwych dla roślin substancji),
 • trociny i popiół drzewny, a także w niedużych ilościach - ręczniki papierowe i kartony.

Co nie nadaje się do kompostowania:

 • skórki owoców cytrusowych (obniżają aktywność mikroorganizmów w glebie),
 • mięso, ryby (przyciągają szczury i muchy),
 • porażone, chore rośliny,
 • popiół z węgla,
 • gazety,
 • śmieci z odkurzacza,
 • szkło, metal, plastik, gruz.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

kompostownik

Pracownicy Urzędu Gminy będą sukcesywnie przeprowadzać kontrole posesji, których właściciele zgłosili niższą stawkę za odbiór odpadów, z uwzględnieniem kompostownika.

gminakozminek

 ekurenda2

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Koźminek uruchomił nowy kanał informacyjny - eKurenda.

Jest to prosta w obsłudze, bezpłatna aplikacja dzięki której najważniejsze informacje otrzymają Państwo natychmiast po ich zamieszczeniu przez urząd. Aplikacja nie wymaga rejestracji, tworzenia konta czy podawania jakichkolwiek danych osobistych.

Wystarczy tylko telefon, tablet lub komputer z dostępem do Internetu.

Po zainstalowaniu aplikacji należy wpisać poprawną nazwę swojego sołectwa.

Od tego momentu aplikacja powiadamia o nowych wiadomościach, do których użytkownik ma szybki i łatwy dostęp w swoim telefonie.

Aplikacja do pobrania https://ekurenda.pl/pobierz-aplikacje/

Zachęcamy do polecania aplikacji znajomym i sąsiadom.

 

ekurenda

eUS

Na podatki.gov.pl wystartowała nowa usługa Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - e-Urząd Skarbowy (e-US).

Teraz w jednym miejscu można szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku.

Od 1 lutego 2021 r. dostępny jest już pierwszy pakiet e-usług. Kolejne będą dodawane etapami do września 2022 r.

e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu i o każdej porze. Po zalogowaniu do serwisu można uzyskać dostęp do swoich aktualnych danych podatkowych, a także m.in. rozliczyć PIT, złożyć pismo do urzędu skarbowego czy opłacić należności przy pomocy elektronicznych płatności on-line. Z czasem serwis będzie rozbudowywane o kolejne funkcjonalności.

„Dzięki nowej platformie usług elektronicznych załatwianie spraw podatkowych stanie się łatwiejsze i wygodniejsze. e-Urząd Skarbowy to kolejny ważny krok w stronę nowoczesnej, przyjaznej i dostosowanej do potrzeb klientów administracji” – mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.

Usługi i funkcjonalności e-US

Na początku (od 1.02.2021) e-Urząd Skarbowy będzie oferował:

 • Dostęp do swoich danych podatkowych (dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania)
 • Integrację z usługą Twój e-PIT
 • Informację o nałożonych mandatach
 • Dostęp do aplikacji e-mikrofirma
 • Możliwość płatności online (na początku przez osoby fizyczne w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów). W serwisie będzie dostępna historia płatności online
 • Możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań). Dostępna będzie historia wysłanych dokumentów

Usługi i funkcjonalności planowane w kolejnych etapach to m.in.:

 • e-zaświadczenia
 • integracja z serwisem e-TOLL
 • usługi dla notariuszy i komorników sądowych
 • usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw

Zawsze otwarty, w zasięgu ręki – Twój e-US

Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy jest możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Można również logować się swoimi danymi podatkowymi – wtedy jednak dostępność usług będzie ograniczona jedynie do modułu Twój e-PIT.

Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.

Użytkownik będzie miał dostęp do informacji i usług dotyczących go bezpośrednio, a w kolejnych etapach również do spraw innych podatników, do których uzyskał pełnomocnictwo lub dostęp do konta.

***

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 102 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 86 mln zł, a budżet państwa ok. 15,6 mln zł.

 

 

 • 1 lutego br. na stronie podatki.gov.pl został uruchomiony e-Urząd Skarbowy;
 • e-Urząd Skarbowy to serwis w którym nasi klienci szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe, w dowolnym momencie i korzystając z dowolnego urządzenia;
 • e-Urząd Skarbowy jest wdrażany etapowo;
 • w pierwszym etapie e-Urząd Skarbowy został zintegrowany z najpopularniejszą aktualnie usługą KAS tj. usługą Twój e-PIT, a oprócz tego oferuje: -dostęp do danych podatkowych, -informację o mandatach; -dostęp do aplikacji e-mikrofirma, -możliwość płatności online, - możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism;
 • dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy jest możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną (można również logować się swoimi danymi podatkowymi – wtedy jednak dostępność usług będzie ograniczona jedynie do modułu Twój e-PIT);
 • e-Urząd Skarbowy to wygoda, oszczędność czasu i dostęp 24 godziny na dobę do danych i informacji o:-stanie rozliczeń,-statusie spraw,-złożonych dokumentach;
 • z e-usług skorzystają: -podatnicy, -płatnicy, -pełnomocnicy, -komornicy sądowi i notariusze;
 • e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z funduszy europejskich;
 • e-Urząd Skarbowy jest w pełni dostosowany do wymogów dostępności stron internetowych;
 • zeznanie PIT najszybciej i najprościej złożyć elektronicznie nie wychodząc z domu, np. poprzez usługę Twój e-PIT w ramach której administracja skarbowa już po raz trzeci udostępni wstępnie wypełnione zeznania podatkowe;
 • w ubiegłym roku ponad 18,3 mln PIT-ów przesłano elektronicznie (to aż 87% wszystkich złożonych deklaracji rocznych); niemal połowa (8,7 mln) to rozliczenia przesłane w ramach usługi Twój e-PIT;
 • jeśli jednak klient chciałby przyjść do urzędu (po to by uzyskać dodatkowe informacje np. na temat ulg, z których planuje skorzystać), musi pamiętać o wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty;
 • wizytę można umówić na stronie wizyta.podatki.gov.pl – wystarczy wybrać urząd i sprawę, którą chcemy załatwić, oraz termin i przyjść na bezpieczną wizytę bez kolejek.


 

 

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. Formularze trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali jakiekolwiek świadczenie z ZUS.

 

Co roku, na przełomie stycznia i lutego, ZUS rozpoczyna wysyłkę deklaracji PIT. Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku, choćby jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają deklarację podatkową. Z ponad 9,5 mln wysyłanych deklaracji, ok. 8,3 mln otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, czy opiekuńcze. Na terenie Wielkopolski deklaracje PIT trafią do prawie 910 tys. klientów ZUS.

Co ważne, w tym roku, ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby dostaną PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku, otrzymają bezpośrednio z urzędu skarbowego – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego.

Jeżeli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje wszystkim podatnikom zeznania podatkowe i udostępnia je w wersji elektronicznej w aplikacji e-Deklaracje dostępnej na stronie podatki.gov.pl. Natomiast świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które powinni złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2021 r.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Osoby, które z jakiegoś powodu nie otrzymają deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała im świadczenie – dodaje Nowicka.

Oddział

Liczba deklaracji PIT

Poznań I

235.371

Poznań II

297.832

Piła

103.326

Ostrów Wlkp.

273.181

Suma

909.710

 

podatek

 

Szanowni Państwo,

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

termin nab1

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony