W dniu 28 kwietnia 2020 roku Starosta Kaliski Decyzją nr 272.2020 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” obejmującego rozbudowę istniejącej hali sortowni wraz z towarzyszącymi obiektami i infrastrukturą na terenie ZUOK „Orli Staw”. Rozbudowa ta ma na celu modernizację instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów w celu jej przystosowania do zwiększającego się strumienia selektywnie zbieranych frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W tym celu dobudowana sortownia wyposażona zostanie w nowoczesną instalację z zamontowanymi w ciągu przenośników automatycznymi, zaawansowanymi technologicznie urządzeniami sortującymi wydzielone frakcje odpadów.

Rozbudowa sortowni, to oprócz budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (fermentacji), drugi z podstawowych elementów modernizacji Zakładu. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona w Orlim Stawie infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Przedmiotowa inwestycja to kolejny z zakontraktowanych etapów realizowanych w ramach Projektu POIS.02.02.00-00-0017/17 pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość całego Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

program EU

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej obsłuży Tarczę Finansową dla przedsiębiorców!

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej obsłuży mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Antykryzysowej. Do najbardziej zagrożonych przedsiębiorstw trafi aż 75 miliardów złotych.

Podisanie UMOWy NA  „Zaprojektowanie i rozbudowę energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK „Orli Staw”.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koźminek, Drodzy Seniorzy!

Niniejszym informujemy, iż otwieramy nabory do Rady Seniorów Gminy Koźminek, zgodnie z uchwałą z dnia 27 lutego 2020r, w sprawie: powołania Rady Seniorów Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koźminek, Droga Młodzieży!

Niniejszym informujemy, iż otwieramy nabory do Młodzieżowej Rady Gminy, zgodnie z uchwałą z dnia 27 lutego 2020r, w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Koźminek będzie czynny w zwyczajowych godzinach od dnia 4 maja 2020 roku. Obowiązują podwyższone standardy bezpieczeństwa (zalecane przez wyższe instancje),

  • Przekaż 1% podatku – masz na to czas nawet do końca czerwca.
  • W ramach Tarczy antykryzysowej w tym roku wydłużony został czas na przekazanie 1% podatku.
  • Można to zrobić składając zeznanie roczne lub PIT-OP do 1 czerwca, a w przypadku korekty - do 30 czerwca.

Dłuższy czas na złożenie PIT.

  • Czas na złożenie zeznania podatkowego PIT – zgodnie z przepisami - mija z końcem kwietnia.
  • W tym roku, ze względu na szczególną sytuację, podatnicy otrzymają dodatkowy miesiąc na rozliczenie się z fiskusem.
  • Złożenie PIT i zapłata podatku do 31 maja nie będzie się wiązała z sankcjami ze strony administracji skarbowej.

Również seniorzy mają dodatkowy miesiąc na przekazanie 1% podatku.

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony