Osoby, które chcą przejść na emeryturę w czerwcu, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek, mającej wpływ na wysokość świadczenia. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 3.0., Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczy emeryturę, o którą wystąpimy w czerwcu tego roku, w ten sam sposób, jak emeryturę majową.

W poprzednich latach, osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść, od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego, na emeryturę, przeważnie  wstrzymywały się ze złożeniem wniosku o to świadczenie do lipca. Co prawda, składając wniosek w lipcu, nie miały wypłacanej emerytury za czerwiec, ale za to co miesiąc otrzymywały podwyższoną kwotę emerytury z uwagi na korzystny sposób waloryzacji składek.

Nie oznacza to jednak, że musimy złożyć wniosek już w czerwcu – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce -  Schemat obliczania emerytury jest tak skonstruowany, że im później przejdziemy na emeryturę, tym powinna być  ona wyższa. Im dłużej pracujemy, tym większą mamy podstawę obliczenia emerytury, a do tego skraca się średnie dalsze trwanie życia, przez które ta podstawa jest dzielona.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina również, że w związku z epidemią, wniosek o emeryturę można złożyć do 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Należy, w dołączonym do wniosku oświadczeniu, wskazać chęć ustalenia prawa i wysokości świadczenia oraz jego wypłaty od wcześniejszego miesiąca, o ile na wskazany moment spełnione były ustawowe warunki do emerytury.

Przed złożeniem wniosku, osoby zainteresowane mogą skorzystać z kalkulatora emerytalnego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, który wyliczy prognozowaną wysokość świadczenia. Mogą też udać się do ZUS, gdzie takich wyliczeń dokona doradca emerytalny.

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Fakt, że jesteśmy emerytem lub rencistą, nie oznacza, że nie możemy być nadal aktywni zawodowo. Jeżeli chcemy, to możemy dalej pracować, trzeba jednak pilnować, aby osiągane dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia, wypłacanego przez ZUS. Limity zarobków zmieniają się co trzy miesiące.

Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 czerwca kwota ta wyniesie 3732,10 zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 czerwca kwota ta będzie wynosić 6931,00 zł. Kwoty te będą obowiązywać do 31 sierpnia 2020 r. i zmienią się za trzy miesiące.            

Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś, gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, o kwotę:

  • 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  • 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
  • 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, mogą zarobkować bez ograniczeń i nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

Dożynki w naszej gminie  to uroczystość o wieloletniej tradycji. Dla nas wszystkich to czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a rolnikom moment, w którym możemy przekazać wyrazy szacunku i wdzięczności za Ich ciężką pracę i  codzienny trud.

Niestety ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 i związany z nią reżim sanitarny dotyczący zakazu gromadzenia się i organizacji uroczystości powyżej określonej liczby osób jestem zmuszona odwołać tegoroczne Święto Plonów.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli bezpiecznie organizować imprezy skierowane dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Wójt Gminy Koźminek

/-/ Iwona Michniewicz

 

dozynki

Pragniemy poinformować wszystkich mieszkańców, że Gmina Koźminek nie uczestniczy obecnie w żadnym programie związanym z dofinansowaniem na montaż paneli fotowoltaicznych. O środki na ten cel można ubiegać się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu – program „Czyste Powietrze”, oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – program „Mój Prąd”. Jeżeli firma komercyjna zwróci się do Państwa z ofertą na montaż instalacji fotowoltaicznej dofinansowywanej przez Gminę, apelujemy o rozwagę i upewnienie się czy Gmina faktyczne jakiekolwiek dofinansowania stosuje.

 

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej zakłada, że ze zwolnienia ze składek mogą teraz skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł. Dzięki temu rozwiązaniu, więcej przedsiębiorców skorzysta z pomocy.

Zgodnie z nowymi przepisami ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br., których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Zwolnieniu dla tych grup podlegają składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały już opłacone. Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Należy wykazać 15-proc. spadek przychodu. Przykładowo na wniosku składanym w maju, przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu.

 

Ponowne postojowe

Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

We wniosku warto podać swoje aktualne dane kontaktowe. W razie wątpliwości, nasz pracownik, skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie. Wyjaśnimy, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek – informuje Marlena Nowicka - regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 

top

Szanowni Państwo

W aktualnym czasie pandemii, gdy edukacja dzieci odbywa się tylko poprzez media internetowe Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” również wychodzi z inicjatywą edukacji ekologicznej poprzez specjalnie przygotowaną książeczkę w wersji elektronicznej.

Pozwoli ona lepiej zrozumieć nasz wpływ na środowisko, przybliży działanie gospodarki odpadami i pomoże ćwiczyć umiejętność segregowania śmieci. Publikacja obfituje w szereg wyzwań dla dzieci. Są to np. zabawy w rozkodowywanie czy łączenie rysunków z pojęciami. Nie zabrakło również krzyżówek, labiryntów, zadań z zakresu segregowania odpadów, kolorowanek, ćwiczenia spostrzegawczości, a także ciekawostek i minikomiksu. Wyzwania zróżnicowano i dostosowano pod kątem potrzeb oraz możliwości poszczególnych grup wiekowych. W efekcie dzieci i młodzież mogą zweryfikować, czy wiedzą, gdzie powinny trafić poszczególne odpady, albo na czym polega recykling. Taka kampania edukacyjna prowadzona z użyciem materiałów w wersji elektronicznej, lecz z możliwością samodzielnego wydrukowania, pokazuje, że odpowiedniego postępowania z odpadami można uczyć nie tylko z rozmachem i w bardzo oryginalny, ale także w bezpieczny oraz ekologiczny sposób.

Przygotowana dla Państwa książeczka nie jest jedynie przekazem edukacyjnym, lecz pomysłowym połączeniem interesująco przedstawionej wiedzy i intelektualnej rozrywki dla pozostających w domach dzieci oraz młodzieży. Dlatego treści są adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań naszych pociech. Nie zabrakło też atrakcyjnej oprawy graficznej, ciekawostek, przydatnych informacji, sposobów na nudę. Dzięki temu wykorzystujemy potencjał dzieci i pomagamy im wypełnić czas, zarazem przekazując cenną, życiową wiedzę.

Życzymy udanej nauki i zabawy!

Do pobrania:

Książeczka edukacyjna Czyste Miasto Czysta Gmina (ZIP, 101 MB)

IMG 20200515 143342

Unikatowa książka została uratowana przed zniszczeniem w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. W trakcie rutynowych obowiązków służbowych polegających na kontroli selektywnie zebranej makulatury Kierownik sortowni i kompostowni Łukasz Werbiński spostrzegł wśród odpadów przeznaczonych do sprasowania ciekawą książkę. Znaleziskiem, które wzbudziło uwagę Kierownika, okazała się niezwykle ciekawa i rzadka pozycja wydawnicza, pochodząca z okresu dwudziestolecia międzywojennego, pt. PARLAMENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1919-1927. Wolumin został wydany przez Lucjana Złotnickiego, pod redakcją profesorów Henryka Mościckiego i Włodzimierza Dzwonkowskiego w 1928 roku w Warszawie.

Jest to pozycja traktująca o powstaniu i funkcjonowaniu Parlamentu w nowo odrodzonej RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w okresie 1919-1927. Księga ta składa się z dwóch części, opisowej i ilustracyjnej. W dziale opisowym podstawą księgi są autobiografie posłów i senatorów, natomiast w części ilustracyjnej, wydawnictwo obejmuje portrety Naczelnika Państwa, wszystkich trzech Prezydentów, Marszałków Sejmu i Senatu, posłów Sejmu Prawodawczego i senatorów pierwszego Senatu, oraz wiele innych fotografii i grafik.

Warto zaznaczyć, że to kolejny biały kruk, który został ocalony w bardzo podobnej sytuacji. Wcześniejsza książka pt. „ZIEMIA I MORZA, czyli Opis Fizyki Kuli Ziemskiej” z 1873 roku została przekazana do Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.

 

 

W ostatnich dniach zostały przeprowadzone prace konserwacyjne i renowacyjne na obiektach sportowych i rekreacyjnych.

Na ORLIKU w Koźminku przeprowadzono renowacje nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz boiska do gry w piłkę koszykową, siatkową i w tenisa ziemnego.

20200518 115518

20200518 115522

W ostatnim czasie przy zbiorniku Murowaniec zostały odnowione barierki ochronne i blokujące wjazd, na kładce oraz na tamie.

20200518 122005

Wykoszona została również trawa wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej.

20200518 122005

 

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony