W miesiącu wrześniu 2020 r. Gmina Koźminek  przystąpiła do realizacji  projektu pn.:

 „Cyfrowa Wielkopolska”.

Niestety krótko, po rozpoczęciu projektu, Gmina Koźminek zmuszona była zawiesić zajęcia dla seniorów z powodu sytuacji epidemicznej związaną z pandemią COVID – 19.

W styczniu bieżącego roku Gmina Koźminek powróciła do zajęć z seniorami, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 65 + zamieszkałych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

W ramach szkolenia seniorzy mogą:

- skorzystać z bezpłatnych szkoleń kompetencji cyfrowych,

- zdobyć praktyczne umiejętności obsługi: komputera, telefonu, Internetu,

- wziąć udział w grupowych działaniach animacyjnych,

- uzyskać Certyfikat udziału w szkoleniu

- uzyskać tablet na własność, pod warunkiem udziału w 60 % zajęciach.

Autor: M. Nowak

cyfrowawlkp

 

Z końcem  2020 roku Gmina Koźminek  zakończyła realizację projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”na lata 2015 – 2020, Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior +”.

Przedmiotem projektu był zakup wyposażenia pomieszczeń zabytkowego Dworu w Koźminek przeznaczonych dla seniorów w niezbędne meble, sprzęt AGD i inne artykuły.

Wartość zrealizowanego projektu to kwota 31 250 zł., a dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego wyniosło 25 000,00 zł.

     „Projekt współfinansowy przez Wojewodę Wielkopolskiego”

Autor M. Nowak

 

Zgodnie z tarczą 6.0, prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje kolejnym grupom wykonującym umowy cywilnoprawne. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów.

Warunkiem otrzymania świadczenia, jest uzyskanie przychodu z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r., m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki oraz usług w zakresie architektury.

Osoba, która wystąpi z wnioskiem o świadczenie, nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, np. nie może w tej sytuacji pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej, itp. – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Oprócz tego, przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, tj. w grudniu 2020 r., styczniu, czy lutym 2021  r. kwoty 15 506,79 zł.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek, wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek powinien trafić do ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii – dodaje Nowicka.

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 

W dniu 12 stycznia br. odbyło się posiedzenie komisji i wizja lokalna zgłoszonych iluminacji.

Do konkursu zgłoszono 7 iluminacji świątecznych.

18 stycznia Burmistrz Gminy Koźminek Iwona Michniewicz wręczyła nagrody zwycięzcom.

I miejsce- Krzysztof Chwiłkowski

II miejsce- Roman Gawron

III miejsce- Danuta Tomiec, Marta Maślak, Łukasz Chwiłkowski

Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Stempień, Mariusz Staroński.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

received 201411178332908 002

 

received 224564799273778 002

 

received 792916081302172 002

 

received 1015118215650384 002

 

received 1023292428157426 002

 

received 1094335627662072 002

 

received 2752631264998653 002

 

received 2850554318536950 002

 

received 1259756827742204 002

 

 

received 409488463453128 002

 

received 681193905891903 002

 

received 724895491544130 002

film

W dniu 1 stycznia 2021 roku odbyła się w Koźminku uroczystość z okazji odzyskania praw miejskich przez Koźminek. Z uwagi na obostrzenia, związane z pandemią koronawirusa nie można niestety organizować żadnych wydarzeń w przestrzeni publicznej. W związku z tym, ograniczono tę uroczystość do udziału we mszy świętej oraz złożenia kwiatów i odsłonięcia pamiątkowej tablicy na pomniku „Pamięci Mieszkańców Gm. Koźminek Ofiar I i II Wojny Światowej oraz Powojennych Represji” w koźmineckim rynku. W celebracji tego dziejowego wydarzenia udział wzięły władze i mieszkańcy gminy. Samorząd Wielkopolski reprezentował  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Ksiądz Proboszcz Maciej Jóźwiak, w kazaniu nawiązał do wielowiekowej historii Koźminka przypominając, że miejscowość utraciła prawa miejskie za patriotyzm swoich mieszkańców. Koźminiacy aktywnie brali udział w powstaniu styczniowym. Za udział w powstaniu, rosyjskim ukazem carskim w 1870 roku, odebrano Koźminkowi prawa miejskie.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku, po dokładnie 150 latach, Koźminek powrócił do utraconej godności miasta. Premier Morawiecki, osobiście wręczając Wójt Gminy Iwonie Michniewicz dokument potwierdzający ten fakt, mówił przy tej okazji o dziejowej, historycznej sprawiedliwości.

Po zakończeniu mszy świętej, dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza, w gmachu kościoła, wręczona została statuetka „Zasłużony dla Gminy Koźminek”, którą w 2020 roku otrzymał Pan Józef Bryła z Chodybek. Wyróżniony to wieloletni Radny i Przewodniczący Rady Gminy Koźminek, Prezes Gminny OSP w Koźminku, który poświęcił 30 lat swojego życia na rzecz lokalnej społeczności. W wygłoszonym krótkim podziękowaniu, nie krył on wielkiego wzruszenia z zauważenia jego pracy i zaangażowania. Następnie wręczono statuetkę „Przyjaciel Gminy Koźminek”, którą otrzymali: Zespół Śpiewaczy „Koźminiacy” z Koźminka, pan Henryk Muszyński i pan Zdzisław Dziubek.

Po wręczeniu wyróżnień, uczestnicy udali się na rynek.

Symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej tablicy, informującej o odzyskaniu praw miejskich przez Koźminek dokonali: Burmistrz Iwona Michniewicz, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Karasiński i poprzedni Wójt Andrzej Miklas. Przy pomniku asystowali druhowie z jednostki OSP Koźminek oraz dwoje trębaczy z gminnej orkiestry dętej z Koźminka.

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony