Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy, o czym czytamy w ustawie o spisie powszechnym w 2021 r.

Zatem:

Nie lekceważ obowiązku spisowego!

Nie czekaj na "ostatnią chwilę"!

Spisz się!

Weź udział w #LoteriaSpisowa!

Więcej o spisie https://spis.gov.pl/

#LiczySięKażdy #spis

obowiazekspis

 

1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się #NarodowySpisLudnościiMieszkań2021.

Do udziału w spisie zachęca Prymas Polski abp Wojciech Polak.

#NSP2021 #liczysiękażdy

https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywPoznaniu/videos/250858503499317

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zachęca do śledzenia publikacji dotyczących projektu pt. "Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy - cykl artykułów w prasie kobiecej".

 

str. 11plg

str. 2 plakat

str. 1 harm

str. 2 harm

str. 3 harm

str. 4 harm

Trwają prace modernizacyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
1) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Pietrzyków”, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek”.
Zakres robót związanych z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody obejmuje: wymianę rurociągów, armatury, montaż urządzeń pomiarowych na studniach i SUW, montaż agregatu sprężarkowego, montaż agregatu prądotwórczego, wymianę rurociągów w studniach głębinowych, wymianę pomp w zestawie hydroforowym, wymianę sprężarki do napowietrzania wody niezbędnej w procesie technologicznym.
Wartość umowy 520 290,00 zł brutto
2) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Moskurnia”, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek”
Wartość umowy 305 040,00 zł brutto
Zakres robót związanych z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Moskurnii obejmuje: wymianę pomp i rurociągów w studni głębinowej (rury studzienne), montaż agregatu sprężarkowego, wymianę sprężarki do napowietrzania wody, montaż urządzeń pomiarowych na studni oraz na SUW, montaż agregatów prądotwórczych.
W toku obu postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę - firmę:
HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K.
63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 139
Termin wykonania dla obu zadań 30 czerwca 2021r.
Projekty są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

moslkurnia 2 002

moskurnia 3 002

moskurnia 1 002

 

W dniu 27 maja 2021 roku, podczas Sesji Rady Gminy Koźminek, miało miejsce uhonorowanie Pana Marka Cieślaka – trenera Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koźminianka” w postaci nagrody finansowej za całokształtu działalności w dziedzinie sportu dzieci i młodzieży z terenu gminy Koźminek.

Szczególne podziękowania składamy za ogromne zaangażowanie w wyszkolenie wielu wspaniałych, młodych kolarzy, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w kraju i za granicą. Wychowankowie „Koźminianki” od wielu już lat, osiągają znakomite wyniki w zawodach wszystkich szczebli. Wśród nich należy wymienić: Aleksandrę Dawidowicz – olimpijkę z Londynu i Pekinu, Łucję Pietrzak, Klaudię Bielawska, Damiana Papierskiego i Wiktora Richtera – mistrzów Europy, a także wielu innych, których sukcesów nie sposób wymienić.

Postawa Pana Marka Cieślaka oraz wielkie zaangażowanie i oddanie się całym sercem kolarstwu, pomimo wielu przeciwności losu, jest godna naśladowania i szacunku.

20210527 091127

20210527 091135

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony