W dniach 13-16 sierpnia gościliśmy na naszym terenie Partnerów międzynarodowego projektu współpracy LGD Kold oraz LAG Suduva z Litwy. Projekt pn „Poznajemy kulturę naszych regionów” jak sama nazwa wskazuje miał na celu przybliżenie kultury i zwyczajów naszego kaliskiego regionu. W czasie pobytu goście uczestniczyli w warsztatach kulinarnych tj.: pieczenie chleba, cebularzy, wędzenia ryb oraz przygotowywania lokalnych „prażuchów”. Poza warsztatami obie grupy miały możliwość „smakowania” innych lokalnych potraw oraz przetworów z produktów pochodzących z małego gospodarstwa agroturystycznego „Karczma Kaliska”, które opiera się głównie na produktach z własnego „ogródka”. Grupy konkurowały ze sobą w kulinarnych konkursach na sałatki pomidorowe, gdyż region kaliski to potentat pomidorowy. Poza kulinariami, rozmawialiśmy o zwyczajach, obrzędach i tradycjach a w niedzielę wszyscy uczestniczyli w święcie plonów, w dożynkach gminno-parafialnych, gdzie po uroczystej mszy świątecznej, przekazaniu wieńców dożynkowych i chleba występy swoje miały zespoły naszych gości, czyli: zespół Wiaruchna z KOLD i Rudnia z Suduvy oraz Zespół Koźminiacy z Koźminka.
Podczas wizyty na obszarze powiatu kaliskiego, goście mieli okazje poznać tylko odrobinę pięknych i ciekawych miejsc, które przybliżyły im historię „Krainy Nocy i Dni”, czyli miejsc o których pisała Maria Dąbrowska w swojej powieści. Nie mogło zabraknąć także wizyty w Koźminku. Przybyłych do zabytkowego dworku powitała Pani Iwona Michniewicz Burmistrz Gminy Koźminek . Podczas zwiedzania obiektu oraz parku można było delektować się pysznym drożdżowcem z miejscowej piekarni oraz wysłuchać wielu interesujących opowieści . Goście zwiedzili także wystawę w Kościele Ewangelickim przedstawiającą życie jako pielgrzymkę oraz Lapidarium, miejsce dofinansowane ze środków grantowych LGD7 (Stowarzyszenie „Spotkajmy się „-Pani Justyna Miklas). Wszystkim, którzy przyczynili się do ugoszczenia i pokazania naszym Partnerom wielkopolskiej - kaliskiej gościnności serdecznie dziękujemy.

 

IMG 7266 002

IMG 7263 002

IMG 7260 002

IMG 7259 002

 

UWAGA! LOTNICZE ZABIEGI RATOWNICZE W LASACH!

Nadleśnictwo Kalisz informuje, że w związku z masowym występowaniem owada – borecznika sosnowca Diprion pini (L.), powodującego znaczne ubytki aparatu asymilacyjnego w drzewostanach sosnowych, planuje przeprowadzić w terminie od 23.08.2021 r. do 15.09.2021 r. lotniczy zabieg ochronny w najbardziej zagrożonych drzewostanach.

Do zabiegu zakwalifikowane zostały następujące powierzchnie znajdujące się na terenach:

Leśnictwa Winiary (oddziały: 230 cz., 231 cz., 232, 233 cz.) oraz część lasów niepaństwowych:

  • gmina Godziesze Wielkie, okolice miejscowości: Sobocin, Józefów, Stobno Siódme, Stobno, Bałdoń – pole zabiegowe nr 1

Leśnictwa Morawin (oddziały: 132 cz., 133 cz., 134, 135 cz., 136 cz., 137 cz., 138, 139 cz., 140 cz., 141 cz., 142, 143, 144, 145 cz., 146 cz., 147 cz., 148 cz.) oraz część lasów prywatnych:

  • gmina Lisków, okolice miejscowości Koźlątkowa,
  • gmina Koźminek, okolice miejscowości: Młynisko, Krzyżówki, Sokołówka, Zosina, Murowaniec;
  • gmina Ceków, okolice miejscowości: Cierpiatki, Piask, Kamień Morawin – pole zabiegowe nr 2 i nr 3.Zabieg ograniczenia liczebności borecznika sosnowca na terenie Nadleśnictwa Kalisz planuje się wykonać na powierzchni 402,21 ha, techniką lotniczą z zastosowaniem środka ochrony roślin Dimilin 480 SC (substancja czynna diflubenzuron – 480g/l) w dawce 0,10 l/ha.

Producent środka ochrony roślin Dimilin 480 SC nie przewiduje okresu prewencji, jedynie zastrzega konieczność 24 godzinnego okresu karencji przy zbiorze runa leśnego liczonego od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru.

 

ZAKAZ WSTĘPU


W czasie zabiegu ratowniczego obowiązuje całkowity zakaz wstępu do objętych opryskami drzewostanów.

Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic:


ZAKAZ WSTĘPU. ZABIEG AGROLOTNICZY Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKA OCHRONY ROŚLI DIMILIN SC W TERMINIE OD 23.08.2021 R. do 15.09.2021 R.
ZAKAZ ZBIORU RUNA LEŚNEGO DO 16.09.2021 R.

 

Załącznik nr 3 Nadlesnictwo Kalisz Pole nr 2

  

ZUS mały

W ostatnim czasie, wielu emerytów składa do ZUS wnioski o przeliczenie swoich świadczeń w związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia. Większość z tych wniosków nie ma żadnych podstaw i poskutkuje odmową przeliczenia emerytury.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Jest to możliwe na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne.

Nowe tablice GUS nie dla wszystkich emerytów!

Publikowane przez Główny Urząd Statystyczny tablice średniego dalszego trwania życia są bardzo istotnym elementem przy wyliczaniu emerytur ustalanych według nowych zasad. Aktualne tablice średniego dalszego trwania życia, które obowiązują od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., mają jednak zastosowanie tylko do części świadczeń.

Chodzi przede wszystkim o emerytury ustalane według nowych zasad dla osób, które spełnią warunki do uzyskania emerytury (w szczególności warunek wieku emerytalnego), między kwietniem 2021 r. a marcem przyszłego roku oraz osób, które warunki do emerytury ustalanej według nowych zasad już wcześniej spełniły, ale dopiero teraz w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wystąpią o ustalenie tej emerytury – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Chodzi też o osoby mające już ustalone prawo do tzw. nowej emerytury, które mają okresy podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu, od którego przyznano tę emeryturę i zgłaszają obecnie wniosek o tzw. doliczenie składek zapisanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury. W przypadku złożenia takiego wniosku, w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. przy obliczeniu kwoty doliczenia składek ZUS zastosuje średnie dalsze trwanie życia z aktualnych tablic. Taki wniosek może być złożony raz w roku lub po ustaniu ubezpieczenia.

Aktualnie obowiązujące tablice trwania życia będą miały zastosowanie również w przypadku osoby, której wprawdzie ZUS ustalił w poprzednich latach prawo do nowej emerytury, ale prawo to zostało zawieszone z powodu kontynuowania zatrudnienia, i która w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. zakończy zatrudnienie. Taka osoba nie miała ustalonej ostatecznej wysokości emerytury, gdyż takie ustalenie następuje dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia. Jeżeli więc wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w związku z zakończeniem zatrudnienia zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., czyli w okresie obowiązywania aktualnych tablic trwania życie, kwotę emerytury ZUS obliczy z zastosowaniem tablic obowiązujących w dacie złożenia wniosku i porówna z tablicami obowiązującymi w dniu, w którym wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny oraz wybierze wariant najkorzystniejszy dla wnioskodawcy.

Niestety, w ostatnim czasie, do ZUS wpływają wnioski o przeliczenia dotychczasowych emerytur w związku z nowymi tablicami również od niepracujących emerytów z tzw. starego systemu, a także niepracujących osób, które mają emeryturę z tzw. nowego systemu i już wcześniej skorzystały z jej obliczenia według różnych tablic średniego dalszego trwania życia. Te osoby otrzymają odmowę przeliczenia świadczenia, ponieważ w ich przypadku zastosowanie nowych tablic średniego dalszego trwania życia, jest niemożliwe – dodaje Nowicka.

Więcej o możliwościach podwyższenia emerytury: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/przeliczanie-emerytur-i-rent.

 

 

Na konta rodziców i opiekunów wpłynęło już niemal 725 mln zł w ramach programu Dobry Start. Wsparcie to dotychczas otrzymało 3 mln dzieci, które od września rozpoczną nowy rok szkolny.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę pierwszych świadczeń z programu Dobry Start już pod koniec lipca. Do tej pory wsparcie trafiło do rodziców i opiekunów 3 mln dzieci. ZUS wypłacił świadczenia w łącznej kwocie 725 mln zł.
Do ZUS wpłynęło 2,3 mln elektronicznych wniosków o świadczenie z programu Dobry Start. Co czwarty wniosek został złożony za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
„Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawie realizuje program Dobry start. Przy jego wdrażaniu skorzystaliśmy z naszego doświadczenia. Dlatego przy obsłudze świadczenia postawiliśmy na elektronizację i automatyzację. I to się bardzo dobrze sprawdza" – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Osoby, które najwcześniej złożyły wnioski, właśnie otrzymują wypłatę świadczenia. Jeśli ktoś złoży wniosek do końca sierpnia, to pieniądze otrzyma do końca września.
Wnioski o świadczenie z programu Dobry Start można składać do 30 listopada, wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu PUE ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.
Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.
Więcej informacji o programie Dobry Start.

 

Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 

infografika Dobry Start 300 poziom 002

 

KAS

 

• Od kwietnia 2021 r. zebrano już ponad 25 tys. wypełnionych ankiet, w tym ponad 2,4 tys. w Wielkopolsce.
• Ogólny poziom satysfakcji klientów – zarówno w naszym województwie, jak i w skali całego kraju – wyniósł blisko 80%.
• W badaniu mogą wziąć udział klienci, którzy rezerwując spotkanie w usłudze „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” podali swój adres e-mail.

Realizacja badania jest możliwa elektronicznie, dzięki uruchomionemu w ubiegłym roku systemowi umawiania wizyt w urzędach skarbowych.
Co i jak jest badane
Badanie prowadzone jest cały czas, od kwietnia br. Link do opracowanej przez specjalistów anonimowej ankiety internetowej wysyła naczelnik urzędu skarbowego na adres e-mail, który podał klient podczas umawiania wizyty w urzędzie. Ankieta jest w pełni bezpieczna. Urząd skarbowy nie prosi o przekazywanie jakichkolwiek informacji osobistych czy danych wrażliwych.
Pytania ankietowe dotyczą nie tylko ogólnego zadowolenia z wizyty, ale i emocji czy wysiłku, który klient włożył w załatwienie swojej sprawy. Ankietowani proszeni są również o ocenę czy pracownik urzędu był kompetentny, uprzejmy, pomocny, sprawny, komunikatywny i przyjazny.
„Dodatkowo ankieta zawiera dwa pytania otwarte, w których klienci mogą przekazać swoje komentarze dotyczące najlepszych i najgorszych aspektów wizyty w urzędzie.” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Wyniki po I kwartale badawczym
W okresie kwiecień – czerwiec Krajowa Administracja Skarbowa otrzymała 25 tys. wypełnionych ankiet. W samej Wielkopolsce kwestionariusze wypełniło 2,4 tys. klientów urzędów skarbowych.
Wartości poszczególnych wskaźników:
• Poziom satysfakcji (procent klientów ogólnie zadowolonych ze swojej wizyty w US) – wielkopolska KAS 79%, cała Polska 79%
• Poziom rekomendacji (procent klientów którzy poleciliby obsługę przez danego pracownika znajomym lub rodzinie) – wielkopolska KAS 81%, cała Polska 81%
• Poziom braku wysiłku (procent klientów oceniających załatwienie swojej sprawy w US jako łatwe) – wielkopolska KAS 73%, cała Polska 73%
• Poziom pozytywnych emocji (procent klientów mających pozytywne emocje związane z wizytą w US) – wielkopolska KAS 87%, cała Polska 87%
• Skuteczność pierwszego kontaktu (procent spraw załatwionych podczas pierwszej wizyty w US) – wielkopolska KAS 77%, cała Polska 76%
„Większość ankietowanych odpowiada prawie natychmiast – tego samego dnia lub następnego. W pytaniach otwartych swoje komentarze przesłało ok. 60% klientów” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
Najsilniejszy wpływ na poziom satysfakcji ma liczba wizyt w urzędzie konieczna do załatwienia sprawy. Największą korelację z satysfakcją klienta z wizyty mają kompetencje, sprawność i pomoc pracownika. Załatwienie sprawy podczas jednej wizyty znacząco wpływa na skłonność klientów do rekomendowania pracownika, który ich obsługiwał. Klienci zwracają też uwagę na obsługę bez zbędnej zwłoki.
Wyniki badania będą wykorzystywane do projektowania nowych rozwiązań i ulepszania obsługi w urzędach.

 

W dniach 12, 13 i 16 sierpnia 2021 r. (tj. czwartek, piątek i poniedziałek) zostanie przeprowadzona Kwalifikacja Wojskowa mężczyzn (rocznika podstawowego 2002) zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek.

Kwalifikację wojskową przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Kaliszu, która urzędować będzie w lokalu III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, ul. Kościuszki 10 (skrzydło boczne, wejście od strony boiska) i działaniem swym obejmuje osoby podlegające kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu kaliskiego.

Do stawienia do Kwalifikacji Wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2002 r.;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja Wojskowa dotyczy także kobiet

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1997 - 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentami tych szkół lub kierunków. Termin kwalifikacji wojskowej kobiet wyznaczony został na dzień 17 września 2021 r.      (tj. piątek).

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie, a ich nieodebranie nie zwalnia z obowiązku stawienia się.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się w terminie wskazanym w wezwaniu, obowiązana jest zawiadomić o tym Burmistrza Gminy, najpóźniej w dniu, w którym winna była stawić się do kwalifikacji wojskowej, aby ustalić inny możliwy do stawienia się termin, w czasie trwania kwalifikacji.

Kwalifikacja Wojskowa jest obowiązkowa. Wobec osoby, która nie stawi się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Osoba stająca do Kwalifikacji powinna posiadać ze sobą:

1. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

2. dokumentację lekarską, w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy,

3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy

4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe.

3244

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony