plansza eus

 

 • Doręczenia elektroniczne w e-US to nowa i wygodna forma wymiany korespondencji z urzędem skarbowym.
 • Dzięki niej można m.in. pobrać bezpłatnie zaświadczenie o dochodach czy o niezaleganiu w podatkach, a także prowadzić elektronicznie korespondencję z urzędem skarbowym.
 • Aby korzystać z e-doręczeń klient musi wyrazić zgodę na e-komunikację w systemie.

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mają już możliwość odbierania korespondencji kierowanej na ich konto w e-US. Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody w serwisie na taką formę komunikacji.

Dzięki nowej funkcjonalności osoby korzystające z e-US nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej od wydawanych im zaświadczeń. Automatyczne wydanie zaświadczenia odbywa się bez udziału urzędu skarbowego, podatnik może je pobrać jako dokument elektroniczny. Zaświadczenie jest automatycznie podpisane pieczęcią szefa KAS.

W e-Urzędzie Skarbowym dostępnych jest już ponad 20 usług, a w najbliższych miesiącach serwis będzie rozbudowywany o kolejne funkcjonalności. Z e-US wygodnie mogą korzystać również obcokrajowcy – dostęp jest możliwy w wersji angielskiej oraz ukraińskiej.

Usługi aktualnie dostępne w e-US to m.in.:

 1. Twój e-PIT (możliwość złożenia zeznania podatkowego)
 2. Możliwość elektronicznego wysyłania pism do organów podatkowych
 3. Pobieranie zaświadczeń, np. o dochodach, o niezaleganiu w podatkach – bezpłatnie, bez uiszczania opłaty skarbowej; automatycznie, nawet w ciągu kilku sekund
 4. Aplikacja e-mikrofirma dla przedsiębiorców – teraz też zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur
 5. Sprawdzenie nałożonych na klienta mandatów karnych i możliwość ich opłacenia
 6. Sprawdzenie informacji na temat zwrotów PIT i VAT
 7. Sprawdzenie i możliwość aktualizacji danych podatnika

Szczegółowe informacje o poszczególnych usługach można znaleźć na podatki.gov.pl.

 

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Gmina Koźminek rozważa możliwość wzięcia udziału w naborze. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. 

Wypełnione deklaracje najpóźniej do 10 grudnia 2022 r. należy złożyć do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, wejście B pok. 33. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek w biurze nr 33, wejście B lub pod nr telefonu 627638611.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, Gmina Koźminek rozważy możliwość złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Do kogo kierowany jest program?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

Jaka jest wysokość dotacji którą można uzyskać?

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
 • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
 • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

 

Dla jakich przedsięwzięć można uzyskać dotacje w ramach programy „Ciepłe mieszkanie”?

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 1. zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo
 2. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 1. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub CWU w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
 2. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 4. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie/

wstępna deklaracja uczestnictwa w programie  – do pobrania

 

wojskowa gra terenowa

 

Zapraszamy do udziału w  Wojskowej Grze Terenowej w dniu 11.11.2022r. od godz. 10 przy Parku Radolińskich w m. Jarocin.

Załączniki:

 

kas min

 

To już prawie 2 lata, odkąd KAS uruchomiła e-Urząd Skarbowy.

Czy wiesz, że:

 • w e-Urzędzie Skarbowym dostępnych jest już ponad 20 usług, w serwisie można m.in. składać deklaracje i pisma do urzędów skarbowych, sprawdzić i edytować swoje dane, a także zobaczyć (i opłacić) mandaty, sprawdzić status zwrotu podatku, a także pobrać zaświadczenia,
 • serwis jest przyjazny dla obcokrajowców – dostęp jest możliwy również w wersji angielskiej i ukraińskiej,
 • e-US w najbliższych miesiącach będzie rozbudowywany o kolejne funkcjonalności, m.in. usługi dla komorników, możliwość założenia konta organizacji, czy rozszerzenie form płatności online.

Najpopularniejsze usługi w e-US
Twój e-PIT

umożliwia zaakceptowanie wstępnie wypełnionej deklaracji PIT-37, PIT-28, PIT-36 lub PIT-38 lub jej korektę, a także opłacenie należnego podatku przez płatności on-line

E-zaświadczenia

złożysz wniosek i otrzymasz elektroniczne zaświadczenie o:

 • niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W)
 • wysokości dochodu podatnika w PIT (ZAS-DF)
 • wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU)

Osoby korzystające z e-US nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej od wydawanych im zaświadczeń. Automatyczne wydanie zaświadczenia odbywa się bez udziału urzędu skarbowego, podatnik może je pobrać jako dokument elektroniczny. Zaświadczenie jest automatycznie podpisane pieczęcią szefa KAS.

E-zaświadczenia: https://www.gov.pl/web/kas/zaswiadczenia-o-niezaleganiu-w-podatkach-bez-wizyty-w-urzedzie-skarbowym

Mandaty

 • sprawdzisz tutaj, jakie mandaty zostały na Ciebie nałożone; możesz je opłacić z poziomu aplikacji
 • znajdziesz tu mandaty karne kredytowane (w tym zapłacone terminalem) i mandaty zaoczne wraz z informacją o kwocie do zapłaty i ewentualnie prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym

Konto e-TOLL

za pomocą e-US można zarejestrować się do systemu e-TOLL służącego do elektronicznego poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce

Lista aktów notarialnych

podgląd informacji z dokumentów notarialnych (aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeń spadkowych) na koncie podatnika (dokumenty które jego dotyczą) i na koncie notariusza w e-US (dokumenty które sporządził)


Nowość w systemie: e-Korespondencja

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać korespondencję urzędową z Krajowej Administracji Skarbowej na swoim koncie w serwisie.

Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody na taką formę komunikacji.

Dzięki zgodzie na e-Korespondencję można m.in. szybko i bezpłatnie złożyć wniosek i otrzymać zaświadczenia o dochodach, czy o niezaleganiu w podatkach.

Elektroniczne doręczenia w e-US: https://www.gov.pl/web/kas/nowe-uslugi-w-e-urzedzie-skarbowym


 

Jeśli ktoś, z Twoich bliskich lub znajomych prowadzi działalność gospodarczą, w e-US może skorzystać z:

aplikacji e-mikrofirma

 • umożliwia ona prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT
 • najnowsza wersja aplikacji jest już zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur

sprawdzenia statusu zwrotu PIT i VAT

bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, można sprawdzić informacje o:

 • zwrotach z PIT i VAT z ostatnich 2 lat kalendarzowych
 • dacie zwrotu, zaliczeniu nadpłaty lub zwrotu na inne zobowiązania podatkowe lub przekazaniu jej do innego odbiorcy (co może mieć miejsce np. w przypadku zajęcia wierzytelności)
 • sposobie zwrotu i kwocie naliczonej opłaty pocztowej. Jeżeli zwrot nastąpił z naliczeniem oprocentowania, to prezentowana jest kwota odsetek wypłaconych podatnikowi

usług dla pełnomocników i mocodawców

m.in. sprawdzić informacje o udzielonych pełnomocnictwach lub ustanowić pełnomocnika

Pełnomocnictwa i e-usługi dla pełnomocników: https://www.gov.pl/web/kas/nowe-uslugi-w-eurzedzie-skarbowym

elektronicznej korespondencji z urzędem

w tym składania wniosków, deklaracji, a niedługo również wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej


Jak zalogować się do e-Urzędu Skarbowego?

 1. wejdź na podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/
 2. wybierz 1 z 3 metod logowania:
  • Login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna)
  • Aplikacja mObywatel (aplikacja mobilna do logowania)
  • Dane autoryzujące (PESEL lub NIP i kwoty przychodu)

Więcej: Sprawdź, z jakich metod logowania możesz skorzystać

Szczegółowe informacje o poszczególnych usługach: https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/e-us-uslugi/

 

logoZUSnoweRozwiniecie 1 min

 

Szanowni Państwo,

do 30 grudnia 2022 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)  ZUS [1].

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

Jak założyć konto na PUE ZUS

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić profil, trzeba mieć skończone 13 lat.

Płatnik składek– osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

 

Aby założyć profil na PUE ZUS:

 1. Wejdź na stronę zus.pl i kliknij przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).
 2. Wybierz, dla kogo zakładasz profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, wpisz również NIP.
 3. Wybierz sposób rejestracji:
 • za pomocą metod z portalu gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na zus.pl)
 • samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.
 1. Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.
 2. Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk [DO REJESTRACJI], wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji musisz też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania:

 • szczegółowe informacje dostępne są w Aktualnościach z 13.10.2022r. na naszej stronie http://www.zus.pl ;
 • możecie Państwo skorzystać z naszej infolinii 22 560 16 00.  Nasi konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00;
 • zachęcamy również do skorzystania z e-wizyty. Szczegółowe informacje o e-wizycie dostępne są na naszej stronie:  https://www.zus.pl/e-wizyta;.
 • możecie Państwo również przyjść do najbliższej jednostki ZUS na Salę Obsługi Klientów
 • przydatne ulotki są na naszej stronie:

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621).

 

W dniu 5 listopada 2022 r. w strażnicy OSP Koźminek odbyła się uroczystość wręczenia promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, z terenu miasta Kalisza oraz terenu Powiatu Kaliskiego.

W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach:

 • Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Pani Katarzyna Sójka – Posłanka na Sejm RP IX Kadencji,
 • Pan Jan Mosiński – Poseł na Sejm RP IX Kadencji,
 • Pan Tomasz Ławniczak – Poseł na Sejm RP IX Kadencji,
 • Pan Wincenty Nowak – Dyrektor Biura poselskiego Ministra Jana Dziedziczaka Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Pani Anna Lis – Dyrektor Biura Poseł do Parlamentu Europejskiego IX Kadencji Pani Andżeliki Możdżanowskiej.
 • Bryg. Robert Natunewicz – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • St. bryg. Tomasz Polak – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
 • St. kpt. Damian Knop – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
 • Pani Iwona Michniewicz – Burmistrz Gminy Koźminek.

Z terenu gminy Koźminek promesy otrzymały następujące jednostki OSP: Chodybki (5000 zł), Dębsko (2500 zł), Koźminek (7500 zł), Krzyżówki – Młynisko (5000 zł) oraz Pietrzyków (2500 zł). Środki będzie można przeznaczyć na zakupy dla MDP min. umundurowanie, sprzęt, wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywane w procesie szkolenia młodych druhów. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to ważna część jednostek OSP, ich członkowie będą w przyszłości zabezpieczać i dbać o bezpieczeństwa ppoż. naszych mieszkańców. Uroczystość w strażnicy była zorganizowana wspólnie przez Państwową Straż Pożarną z Kalisza oraz OSP Koźminek.

 

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony