Zakończono akcję przyjmowania wniosków o zwrot akcyzy rolnikom w I półroczu 2023 roku.

Przyjęto 536 wniosków, do których wydano i doręczono 100 % decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

 

Zakończono wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2023 roku.

Wydano i dostarczono około 2 300 decyzji podatkowych.

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie Gminy Koźminek realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności (BCL).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

Mamy nadzieję, że propagowanie statystycznych badań ankietowych wśród mieszkańców przyczyni się do przychylniejszego spojrzenia na pracę ankietera statystycznego i do systematycznego wzrostu liczby wywiadów przeprowadzonych przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/40

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie Gminy Koźminek realizowane jest badanie Uczenie się osób dorosłych (UD).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

Mamy nadzieję, że propagowanie statystycznych badań ankietowych wśród mieszkańców przyczyni się do przychylniejszego spojrzenia na pracę ankietera statystycznego i do systematycznego wzrostu liczby wywiadów przeprowadzonych przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/41

 

plakat telefony

 

     Osoby chętne w wieku 50-64 lata zostaną bezpłatnie przebadanie videodermatoskopem pod kątem wszystkich zmian skórnych, zaś osoby, które nie mieszczą się w określonej grupie wiekowej mogą wykonać badania odpłatnie, koszt  to 150 zł.

      Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Charakteryzuje się agresywnym wzrostem oraz możliwością tworzenia przerzutów. Usunięcie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana pozwala na wyleczenie ponad 90% chorych. Dlatego tak ważne jest szybkie i prawidłowe rozpoznanie tego nowotworu.

Istnieje  ostatnia szansa na zapisy , ponieważ kończy się już program. 

Zapisy na badania są możliwe pod numerami telefonów:

+48 800 808 006

+48 731 541 455

 

ulotka

 

bukiet roz

 

Najlepsze życzenia spełnienia marzeń, zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności, w Dniu Kobiet składają Wszystkim Paniom -  Zastępca Burmistrza Gminy Koźminek Henryk Muszyński i Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek Włodzimierz Karasiński.

 

 

W dniu 6 marca 2023 roku zostało przeprowadzone szkolenie, w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek dla osób sprzedających i podających alkohol z terenu Gminy Koźminek. W ramach szkolenia przypomniano o przepisach i wymogach związanych z posiadaniem koncesji na sprzedaż alkoholu (min. o odpowiednim umiejscowieniu tabliczek, informujących o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz osobom nietrzeźwym). Zapoznano sprzedawców z najważniejszymi przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi min.:

  1. Kiedy i w jakich sytuacjach nie wolno podawać, sprzedawać alkoholu.
  2. Jakie okoliczności i przyczyny mogą spowodować, że cofnięte zostanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zapoznano sprzedawców z procedurami skutecznej asertywnej odmowy sprzedaży alkoholu. Zostali oni także poinformowani jak współpracować z Policją, w razie wystąpienia problemów z osobami nietrzeźwymi. Poinformowano także sprzedawców o konsekwencjach prawnych, moralnych i społecznych wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych (np. sprzedaży alkoholu nieletnim lub osobom nietrzeźwym).

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony