Kliknij aby otworzyć plik pdf :

 

kurenda

 

 

dodatek elektryczny

 

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą składać wnioski o dodatek elektryczny.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

 

Szanowni Przedsiębiorcy,

                  W związku z art. 11¹ pkt. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021r. poz. 1119), uprzejmie przypominam , że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek do dnia 31 stycznia 2023r., lub za pomocą platformy  https://epuap.login.gov.pl/ oświadczenia  o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (druk w załączeniu) oraz dokonania opłaty.

           Opłatę należy uiścić na rachunek gminy  BS Ziemi Kaliskiej 02 8404 0006 2001 0000 1384 0002   w trzech równych ratach tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września   lub jednorazowo do 31 stycznia.

           Wysokość należności jest naliczana na podstawie złożonego oświadczenia  o wartości sprzedaży alkoholu w poprzednim roku.

 

Załączniki:

 

W dniu dzisiejszym pamiętamy o najstarszym mieszkańcu naszej gminy - Panu Antonim Ząbczyńskim, który 17 stycznia 2023 r. kończy 101 lat.

Pan Antoni urodził się 17 stycznia 1922 r. w miejscowości Stary Nakwasin, w domu, w którym mieszka do dziś. Związek małżeński zawarł w 1947 r. Od 9 lat jest wdowcem. Całe życie pracował w gospodarstwie rolnym. Jubilat ma dwójkę dzieci, doczekał się szóstki wnuków, jedenastu prawnuków i dwóch praprawnuków. Mieszka z najbliższymi, którzy wkładają wiele serca w opiekę nad nim.

Z okazji pięknych i wyjątkowych 101 urodzin życzymy Panu Antoniemu, by każdy kolejny dzień wypełniony był szczęściem, zdrowiem oraz pomyślnością.

Wyrażając szacunek, życzymy wielu pięknych chwil u boku kochającej rodziny i dużo radości. Gratulujemy pięknego jubileuszu.

kwiaty

kwiaty1

kwiaty2

 

Od kilku miesięcy w Gminnym Centrum Kultury w Koźminku prowadzone są zajęcia dla osób zainteresowanych malarstwem. Również, a być może przede wszystkim dla osób dorosłych, które dotychczas nie miały czasu, nie miały odwagi, nie było im po drodze, uważały, że to nie dla nich, a teraz uznali, że to właśnie dla nich, którzy chcą poczuć się artystą, którzy chcą spędzić czas poza domem w dość wesołym towarzystwie. :-)
Zajęcia prowadzi Katarzyna Maniewska, wykładowca WPA UAM w Kaliszu oraz szefowa i opiekunka galerii sztuki mieszczącej się w hallu gmachu uczelni. Osoba, która zna wszystkie tajniki i która gotowa jest podzielić się nimi. A zatem warto. Nigdy wcześniej nie było czegoś takiego, a teraz jest. ;-)
Koszt zajęć do 150 złotych na miesiąc (płatny z góry u prowadzącej), a w tej cenie są wszystkie materiały potrzebne do zajęć: od papieru, przez pędzle, aż po wszelkiego rodzaju farby. Od uczestników wymaga się chęci i odrobiny wytrwałości. :-)
Zajęcia odbywają raz na dwa tygodnie i trwają 3 godziny (dorośli), 2,5 godziny (dzieci).
Najbliższe spotkanie dla dorosłych odbędzie się w poniedziałek w godzinach 17.00-20.00, a dla młodszej głupy - we wtorek w godzinach 17.00-19.30.
zajplast1

zajplast2

zajplast3

zajplast4

zajplast5

Serdecznie zapraszamy. Warto.
Tomasz Potemkowski

kierunki przemieszczania

Szanowni Państwo!

W związku z kolejnym etapem tworzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety o priorytetach w działaniach dotyczących transportu. Na ankietę składa się 7 zagadnień dla kluczowych obszarów, które należy ocenić w skali od najmniej do najbardziej istotnych.

Celem udostępnionej ankiety jest wypracowanie wspólnej wizji i kierunku rozwoju transportu w całej Aglomeracji.

Ankieta dostępna jest pod adresem:
https://forms.office.com/e/QvSutKcjJu

Państwa zdanie jest dla nas niezmiernie ważne i stanowi niezbędny element w dalszych pracach nad „Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie aby pomóc w rozwoju lepszego transportu w AKO!

mojp

WAŻNE! - ZMIANA POZIOMU DOFINANSOWANIA W MP4 - już od dnia 15.12.2022r.
NOWY FORMULARZ WNIOSKU od dnia 15.12.2022 r.

 1. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
  wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:
 • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;
 • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
     - do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
     - do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
     - do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
     - do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;
 1. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
  wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:
 • dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł;
     - do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
     - do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
     - do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

UWAGA!
Dla Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalacje PV będzie możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

WAŻNE! – PRZELICZENIE DOFINANSOWANIA DLA WNIOSKÓW JUŻ WYPŁACONYCH

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą do 50% kosztów kwalifikowanych) wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

WAŻNE!
Do wypłaty zwiększonego dofinansowania konieczna będzie ZGODA WNIOSKODAWCY – składana TYLKO I WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Do Wnioskodawców wysłane zostaną maile ze wskazaniem kwoty jaka zostanie wypłacona oraz dokładną instrukcją jak należy udzielić tej zgody.

Rozpoczęcie przeliczania dotacji planowane jest od stycznia 2023.

 Uwaga!

Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE! Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP. 

Aktualności

powrót do góry strony