Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2022 – 2032, które odbędzie się w dniu 29 listopada (wtorek)  o godz. 16:00 w Sali OSP Koźminek.

 

4 listopada 2022 r. dokonano odbioru końcowego prac polegających na wymianie pieca oraz modernizacji kotłowni w zabytkowym dworze w Koźminku.  Istniejący kocioł olejowy, został wymieniony na nowy – dużo bardziej ekonomiczny. W związku z wymianą pieca konieczna była modernizacja całego osprzętu wraz z instalacją towarzyszącą oraz wymiana wkładu kominowego. Wykonana została także nowa wentylacja pomieszczeń kotłowni. Cała kotłownia została także odświeżona poprzez pomalowanie ścian i podłogi. Całość inwestycji kosztowała 102.090,00 zł brutto: w tym 52.090,00 zł stanowiły środki własne gminy, natomiast 50.000,00 zł stanowiło dofinansowanie pozyskane z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Kulisy kultury”.

 

dworek

 

W dniu 19 listopada 2022 roku, na hali sportowej w Koźminku odbył się Gminny Turniej Piłki Halowej Drużyn OSP z terenu Gminy Koźminek. Do rywalizacji sportowej przystąpiło pięć drużyn OSP. Turniej został zorganizowany przez Zarząd Gminny  Związku OSP RP w Koźminku przy wsparciu Gminy Koźminek. Klasyfikacja końcowa turnieju: I miejsce OSP Koźminek, II miejsce OSP Marianów, III miejsce OSP Dębsko, IV miejsce OSP Krzyżówki – Młynisko, a V miejsce zajęła drużyna z OSP Nowy Nakwasin. Puchary i dyplomy ufundowane przez Gminę Koźminek wręczyli wspólnie: Zastępca Burmistrza Gminy Koźminek Henryk Muszyński, Prezes Gminny Dh Jan Tomaska, Wiceprezes Gminny Dh Artur Więckowski, Komendant Gminny Dh Krzysztof Zyner oraz Członek Prezydium Dh Andrzej Smulik. Zwycięska drużyna z Koźminka pojedzie na Powiatowy Turniej Piłki Halowej Drużyn OSP.

 

1

 

2

 

3

 

 

fundusze eu 

 

Gmina Koźminek jest na ukończeniu realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz wymiana zjazdu linowego w obrębie Zbiornika Murowaniec”. Całkowita wartość projektu to kwota 185 405,93 zł. Na przedmiotowe pozyskano dofinansowanie w kwocie 66 602 zł z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Przedmiotowy projekt przewiduje przebudowę odcinka ścieżki pieszo – rowerowej o długości 679 metrów. Zakres prac obejmuję wykonanie nowej nawierzchni ścieżki z kruszywa łamanego, montaż barier ochronnych na terenach skarpowych oraz wykonanie nowego zjazdu linowego o konstrukcji stalowej.  

 Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na koniec listopada. A już dziś mieszkańcy gminy i turyści mogą korzystać z atrakcyjności i walorów zbiornika aby aktywnie wypoczywać, korzystając z ulepszonej infrastruktury.

 

euleaderlgdprow

 

 

Trwają prace budowlane związane z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowościach Koźminek i Dębsko. W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty polegające na rozbudowie budynku technologicznego Suw Koźminek. Na obiektach w Dębsku i Koźminku zostaną przebudowane ciągi technologiczne uzdatniania wody i dystrybucji wody. Studnie głębinowe zyskają nowe obudowy wraz z uzbrojeniem i wymiana pomp głębinowych. Przebudowane zostaną instalacje elektrycznej oraz sanitarne, wykonane nowe elewacje budynków wraz z wymianą pokrycia dachowego. Stacje uzdatniania wody zostaną przystosowane do pracy w trybie automatycznym wraz z monitoringiem pracy SUW.

  Całkowita wartość robót budowalnych to 4 737 099,00 złotych. Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek pozyskała dofinansowanie w kwocie 2 770 575,00 złotych pochodzące z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 19 kwietnia 2023 r.

 

polski lad

 

                                                                              

Koźminek, 12 grudnia 2022 r.

RiR DT.7226.114.2022                                                                                

                                                                                  

           

INFORMACJA

            Uprzejmie informuję, że zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi w m. Nowy Nakwasin – etap I” droga dojazdowa do gruntów rolnych, zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 146 500,00 złotych. Całkowita wartość zadania wyniosła 233 029,65 złotych.

           W ramach zadania przebudowano drogę o łącznej długości 300 metrów. Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,0 metry i grubości 4 cm. 

 

 

nowy-nakwasin-nowa-droga-zdjecie-1

nowy-nakwasin-nowa-droga-zdjecie-2

 

zus ogloszenie o prace

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zatrudni lekarzy z tytułem specjalisty na stanowisko lekarza orzecznika. Szczegóły na stronie wybadajkariere.pl

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony