W dniu 17 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Moskurni, odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem konkursu jest propagowanie oraz promowanie przepisów w zakresie ochrony ludności wśród dzieci i młodzieży. Ponadto konkurs ma kształtować umiejętności w zakresie ekologii, ratownictwa medycznego oraz przeciwpożarowego. Konkurs zaznajamia jego uczestników z podręcznym sprzętem gaśniczym, techniką pożarniczą oraz popularyzuje przepisy pożarnicze. Konkurs dotyczy także tradycji i historii ochotniczych straży pożarnych.   Organizatorami konkursu byli Gmina Koźminek, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Koźminku oraz szkoły podstawowe z terenu gminy.

Turniej przeprowadzili druhowie: Jan Tomaska Prezes Gminny OSP, Artur Więckowski Wiceprezes Gminny, Krzysztof Zyner Komendant Gminny OSP, Wojciech Karasiński Sekretarz Zarządu Gminnego OSP oraz Mariusz Kaczmarek z Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: uczniów klas od I – IV oraz klas V – VIII. Do konkursu przystąpiły drużyny ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Koźminek.

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się następujący uczniowie: Tymoteusz Wypych (SP Moskurnia), Kacper Młynarczyk (SP Moskurnia) w I gr. wiekowej oraz Rafał Zyner (SP Koźminek), Szymon Wypych (SP Moskurnia) w II gr. wiekowej. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Gminę Koźminek. Natomiast dyrekcja SP w Moskurni przygotowała słodki poczęstunek dla uczniów.

 

f1

 

f2

 

f3

 

miniaturka

 

Dnia 18 marca obchodzony jest  Światowy Dzień Recyklingu. Z tej okazji chcielibyśmy przypomnieć mieszkańcom o możliwości korzystania z bezpłatnej aplikacji EcoHarmonogram.

Przeciętny Polak produkuje około 350 kg śmieci rocznie.  W poprzednim roku w Polsce na składowiska skierowano ok. 40 % odpadów, a do recyklingu 35 %– wynika z danych Eurostat. Poziom recyklingu nadal jest zbyt niski. Europejskim liderem są Niemcy, gdzie recyklingowi poddaje się około 70% odpadów.. tzn. że mamy jeszcze sporo do zrobienia.

Gmina Koźminek poprzez różne akcje i materiały informacyjne promuje wśród mieszkańców prawidłowe postępowanie z odpadami. Jednym z narzędzi, które temu służy, jest aplikacja EcoHarmonogram. Za jej pośrednictwem mieszkańcy Gminy Koźminek mogą sprawdzić aktualny harmonogram wywozu odpadów oraz dowiedzieć się jak prawidłowo sortować odpady. Aplikacja EcoHarmonogram jest przydatnym i bezpłatnym narzędziem, które pozwala w łatwy i szybki sposób uzyskać informacje dotyczące wywozu odpadów, zasad dotyczących właściwej segregacji, danych dotyczących opłat za odbiór odpadów oraz jakości powietrza w okolicy. Zachęcamy do pobrania i korzystania z aplikacji EcoHarmonogram

aplikacja

 

ecoharmonogram

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się wg. następującego porządku:

15 marca (środa) 

godz. 18.45 – wprowadzenie do kościoła parafialnego w Koźminku,

godz. 19.00 – różaniec,

godz. 19.30 – Msza Św. Żałobna.

16 marca (czwartek)

godz. 10.30 – Msza Św. pogrzebowa w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny w Przedczu (diecezja włocławska).

Po Mszy Św. przejście konduktem żałobnym na miejscowy cmentarz parafialny i pogrzeb.

 

ksd1

 

         Uprzejmie informujemy, iż uczeń ze szkoły podstawowej z terenu Gminy Koźminek uzyskał tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu jest nim:

  • Łukasz Więckowski uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Moskurni uzyskał tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (nauczyciel przygotowujący – Monika Brodzińska).

Życzymy dalszych sukcesów i dziękujemy za promocję Gminy Koźminek.

 

Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizują WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY. To jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone promocji nowych form służby wojskowej wprowadzonych ustawą o obronie Ojczyzny.

Z tej okazji pragniemy poinformować i zachęcić Państwa do udziału w targach, które odbędą się w Koninie, w dniach 17-18 marca 2023 r.

 

plakat

W sobotę, 11 marca w Stawiszynie uhonorowano wielkopolskich sołtysów odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Odznaczenie przyznawane jest przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Sołtysi zostali nagrodzeni za zaangażowanie oraz pracę na rzecz lokalnych społeczności, którzy przyczyniają się do ich rozwoju i integracji.

Odznakę honorową otrzymała Maria Olszewska, która jest jednym z najaktywniejszych sołtysów w Gminie Koźminek.

Sołtysem Dębska jest od 2015 roku. Przez te wszystkie lata prowadziła aktywną działalność społeczną na rzecz swojego sołectwa poprzez:

- pomoc przy remoncie świetlicy wiejskiej w Dębsku oraz terenu wokół świetlicy,

- współpraca z OSP w Dębsku,

- organizacja festynów rodzinnych oraz dni dziecka,

- pomoc przy przebudowie kaplicy „Krzyż” w Dębsku,

- dekoracja wsi poprzedzająca dożynki gminno - parafialne

- współorganizacja dożynek gminno – parafialnych.

Bierze również czynny udział w działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Dębsku.

Jest to osoba, która jest liderem w swoim sołectwie. Inicjuje liczne działania oraz wykazuje się zaangażowaniem w pracę na rzecz społeczności lokalnej swojego sołectwa.

Wyróżnia się w Gminie Koźminek swoją postawą i ma bardzo dobry kontakt ze społecznością lokalną, organizacjami i samorządem.

Serdecznie gratulujemy !!!

 

 

 

fot. źródło:https://www.facebook.com/powiatkaliski/soltys1

 

Sołtysi 2023

 

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek odbyło się spotkanie z Sołtysami, na którym Burmistrz Gminy Koźminek złożyła życzenia Sołtysom z terenu naszej gminy.

 

20230310 100644

 

20230310 100821

 

20230310 100611

 

20230310 100627

 

 

 

 

W dniu 9 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów z klas I - VIII pt.: „Jesteś ważny, jesteś ważna. Uwierz w to a unikniesz uzależnień”. Szkolenie dotyczyło także cyberprzemocy, hejtu w internecie, jak również wszelkiego rodzaju uzależnień behawioralnych. Celem ich było wskazanie czynników chroniących i czynników ryzyka dotyczących zdrowia psychicznego i fizycznego dla w/w grup wiekowych. Przeanalizowano zależność tego co dzieje się w naszej głowie, z tym co dzieje się w naszym ciele. Omówiono i przeanalizowano możliwe źródła pomocy (np. rodzina, szkoła, inne instytucje), kiedy czujemy, że nasze emocje i myśli zaczynają sprawiać nam ból. Przeprowadzono ćwiczenia jak mówić o swoich emocjach, jakie stosować nazewnictwo. Rozmawiano również o wpływie emocji na samopoczucie człowieka. Przećwiczono ponadto sposoby odmawiania i zachowania (asertywne) służące wzmocnieniu własnych decyzji. Przedstawiono czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z popadaniem w uzależnienia od substancji psychoaktywnych. W podsumowaniu określono konsekwencje prawne, społeczne i zdrowotne popadania w uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, innych substancji psychoaktywnych. Na zakończenie przeprowadzono ćwiczenia integrujące, mające wzmocnić działania pomocowe klasy jako grupy i pojedynczych jednostek w różnych sytuacjach w grupie rówieśniczej. Łącznie w warsztatach wzięło 69 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie. W tym samym dniu rodzice i nauczyciele wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. Jacy oni są ? Kogo słuchają i „śledzą” w Internecie? Od czego uzależniają się nasze dzieci i jak temu zapobiegać.

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony