W imieniu Organizatorów Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu serdecznie zapraszamy na Galę Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2024, która odbędzie się 30.01.2024 r. o godzinie 14.00 w Sali Koncertowej Filharmonii Kaliskiej

przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu.

W trakcie trwania Gali swoje umiejętności wokalne oraz recytatorskie zaprezentuje 11 laureatów w wieku 5-6 lat reprezentujących placówki oświatowe z terenu województwa wielkopolskiego, wyłonionych w trakcie Eliminacji przeprowadzonych 27.11.2023 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Jak podkreślają organizatorzy, głównym celem Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania poezją i piosenką patriotyczną, kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym miastem, narodem, z jego historią i wartościami wśród najmłodszych mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Wspaniałe wrażenia artystyczne gwarantowane!

Do zobaczenia na widowni!

gala przegladu piosenki

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego. 

Dla kogo?

Rolnikowi przyznano jednolitą płatność obszarową lub podstawowe wsparcie dochodów w ramach PS WPR co najmniej w roku, w którym złożono WOPP lub w roku poprzednim lub jeżeli prowadzi działy specjalne produkcji rolnej.

Nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja stanowią własność wnioskodawcy lub przedmiot użytkowania wieczystego co najmniej od dnia złożenia WOPP.

Inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą w gospodarstwie

Koszty kwalifikowane:

OBSZAR A - biogazownie do 50 kW

OBSZAR B - instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła

OBSZAR C - systemy poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej takie jak:

  • budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę,
  • systemy odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy),
  • przeszklenia dachowe
  • oświetlenie LED,
  • termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej

 

Wysokość wsparcia

Maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć:

1 500 000 zł – obszar A i B, przy czym na inwestycje związane z obszarem B nie może przekroczyć 200 000 zł

200 000 zł – obszar C

Rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B, lub C.

Maksymalna kwota pomocy łącznie na obszary A i C nie może przekroczyć 1 700 000 zł, a na obszary B i C 400 000 zł.

Maksymalna łączna zainstalowana moc urządzeń do produkcji energii nie może przekroczyć 50 kW.

Intensywność pomocy wynosi do 65% kosztów kwalifikowanych.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 25 stycznia 2024 r. do dnia 23 lutego 2024 r. włącznie.

Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące obszaru B z przedstawicielami  firmy świadczącej usługi  w ww. zakresie w dniu 30 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury, ul. Mielęckiego 4, Koźminek (dworek).

oze

 

Sejm RP, podobnie jak Senat w uznaniu wybitnych zasług przywódcy ruchu ludowego i w związku ze 150. rocznicą jego urodzin – ustanowił rok 2024 Rokiem Wincentego Witosa.

Powiat Kaliski, kaliski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku  zapraszają na spotkanie przy kawie, aby porozmawiać o Wincentym Witosie, jego życiu i pracy. Będzie także o ponadczasowych przesłaniach, bowiem jego słowa nie uległy przedawnieniu i brzmią jak drogowskaz na nasze czasy.

Warto się wybrać.

24 stycznia br. godz. 17.00

Zaproszenie Obszar roboczy 1 kopia

Plakat

 

Aktualności

powrót do góry strony