Zespół "Koźminiacy" w dniach 14-16 czerwca wziął udział w IV Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów, Śpiewaków i Kapel ludowych "Na Przydrożku" w Wymiarkach.

Tematem tegorocznego Festiwalu były pieśni i obrzędy związane z domem oraz korzeniami a celem spotkania było promowanie i upowszechnianie dziedzictwa polskiej kultury ludowej a także ocalenie od zapomnienia pieśni, które towarzyszyły codziennemu życiu ludzi od niepamiętnych czasów.

W kategorii zespoły dorosłe śpiewacze Panie wystąpiły z dwoma utworami "Jak to ciynżko sercu mymu" oraz "Wysoki boreczek" i zdobyły wyróżnienie!

W kategorii soliści śpiewacy Pani Brygida Olszewska wykonała utwór "Nadobno Kasińka" i otrzymała drugie miejsce!

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się piękne i wartościowe pieśni zaśpiewane przez zespół jak i tradycyjne stroje, w których Panie reprezentowały Gminę Koźminek.

Wykonane na Festiwalu pieśni popularyzujące kulturę śpiewaczą wsi kaliskiej pochodzą ze Śpiewnika Kaliskiego, wydanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

IMG 1560

IMG 1578

IMG 1605

IMG 1609

 

Burmistrz Gminy oraz Radni Gminy z okręgów, w których odbywały się wybory gospodarzy, uczestniczyli we wszystkich zebraniach. Wczoraj odbyło się ostatnie. Wybranym gratulujemy, a wszystkim tym, którzy zakończyli pełnienie funkcji Sołtysa, dziękujemy za pracę na rzecz swoich małych społeczności.
Lista Sołtysów Gminy Koźminek wybranych na kadencję 2024 - 2029:
1. Marianów - Sołtys Lech Krupiński.
2. Nowy Karolew - Sołtys Stefan Galik
3. Chodybki- Sołtys Andrzej Tarniewicz
4. Stary Karolew- Sołtys Mirosław Pogorzelec
5. Gać Kaliska - Sołtys Stanisław Krawczyk.
6. Bogdanów - Sołtys Kamila Krupińska.
7. Stary Nakwasin - Sołtys Marcin Wałęsa.
8. Tymianek - Sołtys Krystyna Skonieczna
9. Emilianów - Sołtys Magdalena Knop
10. Nowy Nakwasin - Sołtys Anna Kostera
11. Osuchów - Sołtys Renata Dudziak
12. Józefina - Sołtys Władysława Zdunek
13. Smółki - Sołtys Marcin Kowalski
14. Rogal - Sołtys Janina Kępa
15. Moskurnia - Sołtys Dariusz Wojdziak
16. Złotniki - Sołtys Marcin Janiak
17. Dąbrowa- Sołtys Sławomir Wróbel
18. Oszczeklin - Sołtys Monika Nowicka
19. Ksawerów - Sołtys Bogdan Dąbrowski
20. Dębsko - Sołtys Urszula Olszewska
21. Słowiki - Sołtys Andrzej Klimek
22.Krzyżówki – Sołtys Dominik Wątrobski
23. Młynisko - Sołtys Katarzyna Brzezińska – Łańduch
24. Koźminek – Sołtys Jan Tomaska
25. Pietrzyków - Sołtys Ewa Ochlik

Sołtys Gać Kaliska 002

Sołtys Stary Karolew 002

Sołtys Andrzej Tarniewicz

Sołtys Nowego Karolewa

sołtys Bogdanowa

Sołtys Starego Nakwasina

sołtys Emilianowa

Sołtys Nowy Nakwasin

Sołtys Rogala

sołtys Smólek

Sołtys Moskurni

sołtys Złotnik

Sołtys Debska

sołtys Słowik

Sołtys Dąbrowy

Sołtys Ksawerowa

sołtys Oszczeklina

Sołtys Koźminka

soltys Mlynisko

soltys Krzyzowki

Sołtys Pietrzykowa

 

W niedzielę 16 czerwca 2024 roku o godz. 9.00  na stadionie sportowym w Koźminku, odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze. Zawody wspólnie zorganizowali: Gmina Koźminek, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Koźminku, Państwowa Straż Pożarna z Kalisza oraz OSP Krzyżówki - Młynisko.  Drużyny na stadion sportowy wprowadził druh Artur Więckowski w asyście Miejsko Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka. Do strażackiej rywalizacji przystąpiło drużyny z dziesięciu jednostek OSP. Młodsi druhowie mieli do pokonania bieg sztafetowy z przeszkodami i rozwinięcie bojowe, a starsi – bieg sztafetowy z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja zawodów:

Młodzieżowe żeńskie drużyny pożarnicze wg regulaminu CTiF:
1. OSP Koźminek.

2. OSP Chodybki

3. OSP Dębsko.

Młodzieżowe męskie drużyny pożarnicze wg regulaminu CTiF:
1. OSP Koźminek

2. OSP Chodybki

3. OSP Bogdanów

4. OSP Koźminek.

Kobiece drużyny pożarnicze grupy C:
1. OSP Dębsko.

Męskie drużyny pożarnicze grupy A:
1. OSP Stary Karolew.

2. OSP Koźminek.

3. OSP Józefina.

4. OSP Pietrzyków.

5. OSP Chodybki.

6. OSP Bogdanów.

7. OSP Nowy Nakwasin.

8. OSP Marianów.

9. OSP Krzyżówki – Młynisko.

10. OSP Dębsko.

Poza konkurencją zaprezentowała się drużyny dzieci OSP z jednostek w Józefinie i  Koźminku. Dzieci otrzymały pamiątkowe medale strażackie, które wręczyli Burmistrz Monika Nowak i Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Wolniaczyk.

Najlepsze drużyny otrzymały puchary, a pozostałe drużyny otrzymały dyplomy za udział w zawodach. Ponadto puchar przechodni trafił w tym roku do drużyny seniorów ze Starego Karolewa. Wręczenia pucharów i dyplomów dokonali wspólnie: Burmistrz Monika Nowak, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek Jacek Wolniaczyk oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP w Koźminku druh Jan Tomaska. Jak co roku, wodę do zbiorników wodnych na potrzeby zawodów, dowoziła OSP Koźminek. Sędzią głównym zawodów był st. kpt. Szymon Woźniak. Ekipę sędziego z PSP wspierali sędziowie z jednostek OSP z terenu Gminy Lisków. Ponadto nad przebiegiem zawodów czuwali z Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek: Mariusz Kaczmarek, Paulina Kleczewska, Ewa Bieniaszczyk oraz Komendant Gminny OSP druh Krzysztof Zyner (OSP Krzyżówki – Młynisko). Za sprzęt nagłaśniający na zawodach odpowiadał druh Naczelnik Roman Spławski z OSP Koźminek.

Fot. M. Kaczmarek

z1

z2

z3

z4

z5

z6

z7

z8

z9

z10

z11

z12

z13

z14

z15

z16

z17

z18

z19

z20

 

z21

z22

z23

z24

z25

z26

z27

z28

z29

z30

z32

 

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2024r. poz. 609) Burmistrz Gminy Koźminek, co roku do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej, Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej.

Rada Miejska Gminy Koźminek, będzie rozpatrywała Raport podczas sesji w dniu

20 czerwca 2024r.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad Raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy. W Gminie Koźminek mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana będzie sesja. 
               Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gminy wotum zaufania.

Raport o stanie Gminy Koźminek dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: 

Raport o stanie Gminy Koźminek za rok 2023

Wzór zgłoszenia chęci zabrania głosu w debacie dostępny jest w linku: 

Wzór zgłoszenia na debatę

Aktualności

powrót do góry strony