KAS

• Ministerstwo Finansów wprowadza pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.
• Do końca okresu przejściowego czyli do 30 września br. mogą oni korzystać ze zniżki – 25% stawki opłaty za przejazd autostradą i opłaty elektronicznej.
• Już teraz dostępny jest również łatwiejszy sposób rejestracji w e-TOLL dla osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych.

„Do 30 września obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy poboru opłat drogowych: dotychczasowy viaTOLL oraz nowy e-TOLL. Wszyscy, którzy zdecydują się już teraz korzystać z nowego narzędzia, za przejazdy zapłacą tylko 75% dotychczasowej stawki. Obniżka będzie obowiązywała do końca okresu przejściowego.” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Ułatwienia dla przewoźników


Oprócz ulgi w opłacie, wprowadzone zmiany legislacyjne ułatwiają również przewoźnikom towarów wrażliwych i kierowcom autobusów przejazdy pomimo braku możliwości przekazywania przez nie danych geolokalizacyjnych. Ograniczy to skutki ewentualnych awarii urzędzenia GPS. W określonych sytuacjach (m.in. gdy pojazd uczestniczy w akcji ratowniczej; jest używany do przewozów żywych zwierząt, lekarstw, czy towarów niebezpiecznych, oraz w przypadku autobusów przewożących pasażerów) użytkownicy mogą opłacić przejazd bez przekazywania danych do systemu i kontynuować go bez działającego urządzenia, podając deklarowaną trasę przejazdu. Możliwość ta będzie dostępna jeszcze we wrześniu.

Aby zarejestrować się w e-TOLL nie trzeba podpisywać umowy papierowej. Użytkownicy mogą w prosty sposób zarejestrować się w e-TOLL online na stronie etoll.gov.pl. Należy wybrać urządzenie, przy użyciu którego będą przekazywane dane geolokalizacyjne do nowego systemu. Każdy kierowca będzie mógł wykorzystać do tego aplikację e-TOLL PL, urządzenia OBU lub ZSL oferowane przez dostawców zewnętrznych.

Ułatwienia dla osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych

Szybka rejestracja w e-TOLL to skrócony i zautomatyzowany proces rejestracji przeznaczony dla osób fizycznych i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wymaga on jedynie wprowadzenia numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru urządzenia pokładowego oraz e-maila. Dostępny jest po zalogowaniu się do systemu profilem zaufanym z wykorzystaniem ePUAP, aplikacji mObywatel lub bankowości elektronicznej.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego.

 

 

Wyróżnienie nadaje się za postawę oraz osiągnięcia, które zyskują powszechny szacunek i uznanie oraz przyczyniają się do rozwoju i promocji gminy.


Wniosek o nadanie wyróżnienia powinien zawierać dane o kandydacie oraz konkretne przedstawienie dorobku i zasług dla Gminy Koźminek.


Wyróżnienie może być przyznane osobie, grupie osób, instytucji lub innym jednostkom.


Wnioskodawcą może być: Burmistrz Gminy, grupa co najmniej 5 radnych Rady Miejskiej, właściwa Komisja Rady.


Za pośrednictwem ww. podmiotów, o nadanie wyróżnienia mogą wystąpić: zespół 50 osób, organizacja społeczna, instytucja lub inna jednostka. Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady.


Wnioski można składać do 11 października 2021r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

 

 

Od kilku lat tradycją stało się, że jesienią ogłaszany jest nabór wniosków o nadanie zaszczytnego tytułu:


”PRZYJACIEL GMINY KOŹMINEK”

Wyróżnienie nadaje się za postawę oraz osiągnięcia, które zyskują powszechny szacunek i uznanie.

Wniosek o nadanie wyróżnienia powinien zawierać dane o kandydacie oraz konkretne przedstawienie dorobku i zasług dla Gminy Koźminek.


Wyróżnienie może być przyznane osobie, grupie osób, instytucji.

Wnioskodawcą może być: Burmistrz Gminy, grupa 5 radnych Rady Miejskiej, grupa 50 osób, organizacja społeczna, instytucja lub inna jednostka. Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady.

Zgłaszający ma prawo uczestniczyć w pracy Komisji oceniającej, trzeba jednak taką wolę wyrazić na etapie złożenia wniosku.

Wnioski można składać do 11 października 2021r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

 

przyjaciel

 

Na uroczystość przybyli, znamienici goście min:

Pan Tomasz  Ławniczak - Poseł Na Sejm RP, Pan Wincenty Nowak - reprezentujący Posła na Sejm RP Jana Dziedziczaka i Radny Powiatu Kaliskiego, Pani Marzena Wodzińska - Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pan Zbigniew Słodowy - Wicestarosta Powiatu Kaliskiego, Pan Andrzej Miklas - Radny Powiatu Kaliskiego, Pani Jolanta Stasiak - Dróżdż reprezentująca Delegaturę Kuratorium Oświaty w Kaliszu, Pani Anna Marecka - Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, Pan Marek Stodolny - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, Ksiądz Proboszcz Koźmineckiej Parafii - Maciej Jóźwiak, Radni Powiatu Kaliskiego, kierownictwo oraz przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych z terenu Powiatu Kaliskiego. Nie mogło też zabraknąć Radnych Gminy Koźminek oraz sołtysów i przedstawicieli mediów.

Podczas oficjalnej części uroczystości głos zabrała Pani Burmistrz Gminy. Zastępca Burmistrza zaprezentował etapy realizacji inwestycji.

Pani Burmistrz Gminy Koźminek - Iwona Michniewicz oraz Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek - Włodzimierz Karasiński, wręczyli okolicznościowe upominki dla osób zaangażowanych w remont dworu. Były to okolicznościowe filiżanki ze spodkami na których po raz pierwszy pojawia się nowy herb Gminy Koźminek.

Uroczystego otwarcia Gminnego Centrum Kultury w Koźminku oraz przecięcia wstęgi dokonali: Pani Burmistrz Gminy Koźminek - Iwona Michniewicz, Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek - Włodzimierz Karasiński, Pan Wójt - Andrzej Miklas, Inspektor nadzoru inwestorskiego - Pan Romuald Zaremba, projektant - Pan Włodzimierz Podonowski oraz Konserwator Polichromii - Pan Krzysztof Oleksiak. Ksiądz Proboszcz dokonał, poświęcenia obiektu.

Każdy mieszkaniec gminy, mógł zwiedzić dwór, obejrzeć również okolicznościową wystawę przedstawiającą ostatnie lata z życia dworu, przed wojną.

Po zakończeniu części oficjalnej, rozpoczął się festyn z atrakcjami dla dzieci, z muzyka w tle, z konkursem wiedzy o gminie Koźminek.

Równolegle odbyło się Narodowe czytanie, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, czytano „Moralność Pani Dulskiej”.

Podczas festynu prowadzono akcję zachęcająca mieszkańców gminy do zaszczepienia się przeciwko SARS COV-2. W Gminnym Ośrodku Zdrowia można było zaczepić się bez wcześniejszych zapisów. Rozdawano tematyczne gadżety oraz ulotki.

Równocześnie, zorganizowano akcję profilaktyczną, w ramach gminnych programów profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkomanii dla dorosłych oraz uczniów. Na stoisku przekazywano informację o zagrożeniach związanych z alkoholem, dopalaczami i narkotykami. Dzieci i młodzież, którzy przychodzili z rodzicami na stoisko oprócz informacji o w/w zagrożeniach otrzymywali: plecaki odblaskowe na obuwie z hasłem profilaktycznym: „Dbam o zdrowie. Stop uzależnieniom”, linijki drewniane z hasłem profilaktycznym: „Dbam o zdrowie. Stop uzależnieniom”, opaski odblaskowe na rękę z hasłem profilaktycznym: „Powiedz stop narkotykom”, zakładki kartonowe z karteczkami samoprzylepnymi z hasłem profilaktycznym: „Stop Dopalaczom!”, ołówki z gumką z hasłem profilaktycznym: „Stop Dopalaczom!”, kredki świecowe z hasłem profilaktycznym” „Powiedz stop dopalaczom!” oraz długopisy z hasłem profilaktycznym: „Dbam o zdrowie. Stop uzależnieniom”. Rodzice lub opiekunowie dzieci po części informacyjnej, jeżeli byli kierowcami dostawali breloczki metalowe z hasłem profilaktycznym: „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” lub długopis z hasłem profilaktycznym: „Piłeś nie jedź! Włącz myślenie!”.

 

Podczas Festynu Rodzinnego pn. „Pożegnanie lata”  w parku w Koźminku, w dniu 4 września 2021 roku zorganizowano akcję profilaktyczną, w ramach gminnych programów profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkomanii dla dorosłych oraz uczniów. Na stoisku informacyjnym przekazywano informację o zagrożeniach związanych z alkoholem, dopalaczami i narkotykami. Uczniowie, którzy przychodzili z rodzicami na stoisko oprócz informacji o w/w zagrożeniach otrzymywali: plecaki odblaskowe na obuwie z hasłem profilaktycznym: „Dbam o zdrowie. Stop uzależnieniom”, linijki drewniane z hasłem profilaktycznym: „Dbam o zdrowie. Stop uzależnieniom”, opaski odblaskowe na rękę z hasłem profilaktycznym: „Powiedz stop narkotykom”, zakładki kartonowe z karteczkami samoprzylepnymi z hasłem profilaktycznym: „Stop Dopalaczom!”, ołówki z gumką z hasłem profilaktycznym: „Stop Dopalaczom!”, kredki świecowe z hasłem profilaktycznym” „Powiedz stop dopalaczom!” oraz długopisy z hasłem profilaktycznym: „Dbam o zdrowie. Stop uzależnieniom”. Rodzice lub opiekunowie dzieci po części informacyjnej, jeżeli byli kierowcami dostawali breloczki metalowe z hasłem profilaktycznym: „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” lub długopis z hasłem profilaktycznym: „Piłeś nie jedź! Włącz myślenie!”. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dorosłych oraz dzieci. W działaniach wzięła udział duża liczba mieszkańców gminy Koźminek. Dzięki akcji przekazane dorosłym i dzieciom materiały profilaktyczne będą przypominać o zagrożeniach związanych z alkoholem, narkotykami oraz dopalaczami.

f1

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia" w Kaliszu to grono osób których łączą przeróżne pasje. Jedną z nich jest podróżowanie. I to właśnie sekcja turystyczna UTW zagościła w piątkowe przedpołudnie w naszym miasteczku. Grupie przewodziła Elżbieta Siarkiewicz znany przewodnik po "Małych Ojczyznach" w Kole Przewodników miejskich i terenowych PTTK im. A. Chodyńskiego w Kaliszu.  Koźminek zachwycił swoją wielokulturowością i zabytkami. Trasa zwiedzania obejmowała lapidarium , Kaplicę poewangelicką z wystawą „Pielgrzymka przez życie”, teren dawnego getta oraz rynek. Po krótkim odpoczynku grupa poprzez urokliwy park ruszyła w kierunku zabytkowego dworku Mielęckich. Podczas zwiedzania odnowionych wnętrz była okazja wysłuchania krótkiego koncertu na pianinie w wykonaniu Pani Elżbiety Siarkiewicz. Pani Elzbieta zadeklarowała iż Koźminek na trwale wpisze się w program wycieczek kaliskiego koła PTTK. Opiekunem ze strony Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek i przewodnikiem po mieście był Karol Matczak.

Fotografie Tomasz Potemkowski.

 

W miesiącu sierpniu bieżącego roku Gmina Koźminek  przystąpiła do realizacji  projektu pn.:  „Kraina Nocy i Dni dla Seniora” w ramach wieloletniego Programu na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021, na który LGD 7 uzyskało dofinansowanie w kwocie 92 365,00

Projekt jest skierowany do osób w wieku 60 +, zamieszkałych na terenie działalności LGD 7 – Krainy Nocy i Dni  i  obejmuje szereg atrakcyjnych działań o różnorodnej tematyce, m.in.:

 1. cykl interaktywnych wykładów z:
 • psychologiem – psychologiczne skutki pandemii
 • fizjoterapeutą – fizyczne skutki pandemii
 • trenera personalnego – jak przygotować się do aktywności fizycznej
 • lekarza – wpływ pandemii na nasze zdrowie
 • dietetyka – jak powinniśmy się odżywiać, aby odzyskać sprawność
 • pedagog senioralny – funkcjonowanie człowieka 60 + w środowisku rodzinnym i społecznym
 • policjantem – bezpieczeństwo z szczególnym uwzględnieniem tematyki wyłudzeń
 • pielęgniarką – opieka nad osobami starszymi
 • oraz wielu innych zarówno dotyczących aktywności kulturalnej, różnych form plastyczno – artystycznych, krajoznawczych itp.
 1. ponadto zajęcia sportowe,
 2. rajdy rowerowe,
 3. spacery, koncert filharmonii,
 4. spektakl teatralny,
 5. wyjazdy do muzeum lub galerii

W ostatnich dwóch tygodniach nasza grupa seniorów odbyła już plenerowe zajęcia sportowe: z kształtowania gibkości, rozciągające i oddechowe,  oraz zajęcia z Nordic walking.

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony