W niedzielę 21 sierpnia w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie kapituła konkursowa zdegustowała niemal 30 różnych kiełbas zgłoszonych w konkursie „Smak Kiełbasy 2022”. Uczestnikami konkursu byli producenci, przetwórcy, restauracje i zakłady gastronomiczne z całej Wielkopolski. Wśród zgłoszeń nie zabrakło białej kiełbasy, suchej kiełbasy z dzika czy kabanosów z jagnięciny. Laureaci otrzymali nagrody Grand Prix w wysokości 500 złotych od Instytutu Skrzynki - Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, który był organizatorem konkursu. Zwycięskie produkty zostały nagrodzone także upominkami od Powiatu Poznańskiego oraz voucherami do muzeum w Szreniawie. Przyznano również certyfikaty za „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Kiełbasy”.

W konkursie głównym eksperci kulinarni przyznali następujące wyróżnienia i miejsca:

W kategorii Wędliny suche i półsuche:

 • GRAND PRIX: Nasze Mięso Jarosław Drożdżyński z Poznania za Kabanosy z wędzarni
 • I miejsce - Waldi Zakłady Mięsne Sp. z o.o. Sp. k. z Grodziska Wielkopolskiego za Kabanosy grodziskie
 • II miejsce – Wiesław Sałkiewicz Gospodarstwo Rolne z Poznania za Kiełbasę z dzika półsuchą
 • III miejsce - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jarosława Dąbrowskiego w Kruszewni za Kiełbasę kruszewską pieczoną.

Wyróżnienia:

 • Wiejski Stół dr Maryniak Józef Maryniak ze Skórzewa za Kiełbasę wiejską pieczoną oraz Kiełbasę szreniawską
 • Karczma Szreniawa ze Szreniawy za Kiełbasę majerankową
 • Gospodarstwo Rolne Szejner z Prosny za Kiełbasę suchą swojską.

 

W kategorii Wędliny świeże (surowe i parzone):

 • GRAND PRIX: Bistro - Grill DOROTA Lisowski, B. Lisowski z Poznania za Kiełbasę białą parzoną
 • I miejsce - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jarosława Dąbrowskiego w Kruszewni za Kiełbasę polską surową
 • II miejsce - Wiesław Sałkiewicz Gospodarstwo Rolne z Poznania za Kiełbaskę jagnięcą wrzosówka (kiełbaska wędzona parzona)
 • III miejsce - Nasze Mięso Jarosław Drożdżyński z Poznania za Kiełbasę ze świniobicia.

Wyróżnienia:

 • Bartecki z Dębowej Wędzarni z Mosiny za Kiełbasę wiejską parzoną
 • Wiesław Sałkiewicz Gospodarstwo Rolne z Poznania za Kiełbaskę jagnięcą wrzosówka (kiełbaska wędzona surowa) oraz Kiełbaskę z dzika wędzoną parzoną
 • Wiejski Stół dr Maryniak Józef Maryniak ze Skórzewa za Parówki firmowe.

W kategorii Inne przetwory wędliniarskie:

 • GRAND PRIX: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jarosława Dąbrowskiego w Kruszewni za Salceson wiejski biały
 • I miejsce – Bartecki z Dębowej Wędzarni z Mosiny za Słoninę wędzoną w przyprawach oraz Polędwicą wędzoną
 • II miejsce - Wiejski Stół dr Maryniak Józef Maryniak ze Skórzewa za Kiełbasę słoikową
 • III miejsce - Gospodarstwo Rolne Szejner z Prosny za Szynkę domową wędzoną.

Jest to kolejna edycja konkursu, który przy współpracy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej z siedzibą w Poznaniu, Ogólnopolskiego Cechu Rzeźników – Wędliniarzy – Kucharzy w Poznaniu, Stowarzyszenia Slow Food Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu, Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku z siedzibą w Poznaniu oraz europejskiej sieci Culinary Heritage Europe. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jan Grabkowski Starosta Poznański.

Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest na stronie Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego”.

 

logoZUSnoweRozwiniecie 1 min

 

ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu i proponują „załatwienie” 14. emerytury. O czternastkę nie trzeba wnioskować, bo to dodatkowe roczne świadczenie, ZUS będzie wypłacał z urzędu.

 

Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudo usługi „na pracownika ZUS” mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego.

Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów i rencistów w domach i nie proponują płatnych usług. Niestety ciągle zdarza się, że osoby podszywające się pod pracowników Zakładu, proponują szybkie załatwienie formalności. Okazją do oszustwa może być zbliżająca się wypłata czternastej emerytury – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Co do zasady, przedstawiciele ZUS nie odwiedzają klientów w domach lub w miejscu pracy. Wyjątkiem są kontrole wykorzystania zwolnień lekarskich oraz wizyty inspektorów kontroli u płatników składek. Podczas takich odwiedzin, pracownik ZUS musi okazać legitymację służbową bądź z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o wizycie. Nie pobierają również żadnych opłat i nie żądają żadnych gratyfikacji finansowych.

W tym roku czternastki trafią do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym do 8,1 mln, które co miesiąc otrzymują świadczenia z ZUS.

Prawo do dodatkowego świadczenia pieniężnego będą mieli emeryci i renciści, którym te świadczenia przysługują na 24 sierpnia. Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego, a wyniesie „na rękę” 1217,98 zł. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych terminy wypłat czternastki to 25 sierpnia,

a następnie 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

Na czternastki w pełnej wysokości mogą liczyć  świadczeniobiorcy, których wysokość emerytury bądź renty nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto, czternasta emerytura będzie zmniejszana na zasadzie "złotówka za złotówkę". Stąd minimalna wartość dodatkowego świadczenia wyniesie 50 zł.

 

 

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim 

 

     W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). 

     Urząd Miejski Gminy Koźminek uruchamia obsługę wniosków o dodatek węglowy, od 22 sierpnia 2022r. (poniedziałek) do 30 listopada 2022r.

     Wnioski będą wydawane i przyjmowane w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:00 do 15:00, na parterze budynku,  w punkcie obsługi interesanta.

 

Kto może otrzymać dodatek węglowy? 

     Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

     Ważne!  Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.
 

Co w przypadku gdy kilka osób złożyło wniosek o dodatek węglowy?

      W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
      W przypadku gdy w jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, każde z tych gospodarstw może osobno złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Ważne! Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 

Ile wynosi dodatek węglowy? 

      Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000 złotych.

 

Czy we wniosku o wypłatę dodatku węglowego wykazuje się dochody? 

     Nie, we wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów.

 

Czy wniosek o dodatek węglowy można złożyć przez Internet?

     Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Jak można dowiedzieć się o przyznaniu  dodatku węglowego? 

      Urząd Miejski Gminy Koźminek, przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ma możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego we właściwym urzędzie gminy.

Ważne! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

Formularz wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku węglowego, można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

 

logoZUSnoweRozwiniecie 1 min

 

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec czerwca br. wyniosła ponad 1 mln, w Wielkopolsce było to prawie 113 tys.

Dla porównania, w 2016 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców przekraczała 237 tysięcy. Obecnie jest ich już ponad 1 mln. Większość z nich (ponad 590 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę.

W Wielkopolsce ZUS ubezpiecza 113 tysięcy obcokrajowców (w 2016 r. było ich 21,5 tysiąca). Największą grupę wśród nich stanowią Ukraińcy (87,4 tys.), Białorusini (8,2 tys.), Gruzini (4,2 tys.) oraz obywatele Mołdawii (2,3 tys.). Większość z nich ma umowę o pracę.

Kraj/Oddział ZUS

I Oddział w Poznaniu

II Oddział w Poznaniu

Oddział w Pile

Oddział Ostrów Wlkp.

Ukraina

30 827

16 569

3 510

19 246

Białoruś

5 354

1 719

231

993

Gruzja

1490

1088

173

1449

Marlena Nowicka

rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 

 

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania przez rolników i domowników (podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników) oraz osób pobierających okresowe świadczenie rentowe (bez orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji) z leczenia rehabilitacyjnego organizowanego w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Rehabilitacja obejmuje schorzenia narządu ruchu oraz schorzenia kardiologiczne.

 

Rehabilitacja realizowana jest w Centrach Rehabilitacji Rolników Kasy w : Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Szklarskiej Porębie, Jedlcu.

 

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni, a koszt pobytu pacjenta pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Aby ubiegać się o rehabilitację w ośrodkach Kasy należy złożyć wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk do pobrania na stronie www.krus.gov.pl) wypełniony przez lekarza POZ.

 

1  2 

 

Odpowiedzi na pytania związane z rehabilitacją uzyskają Państwo w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Ostrowie Wielkopolskim (parter pok. nr 1) lub pod numerem telefonu:

 

62 737 31 71 i 62 737 31 26.

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony