W związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Gminny Komisarz Spisowy zaprasza na ogólnopolską akcję Głównego Urzędu Statystycznego pod nazwą „ NOC SPISOWA”.

Noc spisowa odbędzie się 25 września 2021 r. Będzie trwała od godziny 8:00 do 24:00, w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek pokój nr 1.

Do spisu należy przygotować:

1. pesel,

2. nazwisko rodowe matki,

3. pesele oraz dane osobowe wszystkich domowników wspólnie zamieszkujących,

4. dane dotyczące powierzchni mieszkania, ilość pokoi i kuchni z oknem, sposób ogrzewania, rok oddania budynku do użytku, itp.

Pamiętajmy – jeden członek rodziny może spisać wszystkich domowników.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa do 30 września i jest obowiązkowy!

nocspis

 

Wczoraj, 21 września przy pięknej słonecznej pogodzie, nasze aktywne seniorki brały udział w rajdzie rowerowym w ramach projektu pn.:  „Kraina Nocy i Dni dla Seniora” w ramach wieloletniego Programu na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021 – 2025. W czasie rajdu, podczas krótkiej przerwy, seniorki wykonały kilkanaście ćwiczeń z kształtowania gibkości, rozciągających i oddechowych.

Podsumowaniem rajdu była kawa, herbata i ciepła szarlotka.

 

baner111

 

Szanowni Państwo!

W związku z panującą sytuacją i trudnym położeniem wielu firm, Agencja marketingowa NPROFIT wraz z platformą Teardeals oraz partnerem strategicznym Adshock, po raz drugi będzie prowadzić kampanię społeczną dla przedsiębiorców #bądźwidoczny. Zapraszamy Państwa do udziału w naszym webinarium, które odbędzie się 29 września 2021 roku – dotyczyć będzie kampanii Google Ads dla e-commerce – sklepów internetowych I tego jak za pomocą kampanii zwiększyć sprzedaż. Więcej informacji pod linkiem: https://terdeals.com/pl/14/kampania-badzwidoczny

29 września o 11:00 odbędzie się nasze czwarte webinarium. Prowadzić je będzie Piotr  Bortkiewicz, nasz specjalista ds. kampanii SEM. Wydarzenie poświęcone będzie tematyce kampanii Google Ads, i temu, jak prawidłowo ją prowadzić, aby przynosiło to zysk.

Harmonogram webinarium:
- co musimy skonfigurować, aby uruchomić kampanię produktową,
- jak utworzyć kampanię produktową,
- optymalizacja stawek na produktach dla kampanii produktowej,
- optymalizacja fraz dla kampanii produktowej,
- dostosowywanie stawek do urządzeń dla kampanii produktowej,
- wykorzystywanie danych z kampanii produktowej do tworzenia pozostałych kampanii.

Po pierwszej edycji dostrzegamy jak duże grono firm potrzebuje rzetelnej informacji z zakresu procesu pozycjonowania stron internetowych oraz kampanii reklamowych on-line. Posiadane wiadomości nie zawsze wystarczają do prowadzenia skutecznych działań promocyjnych. Obecnie, gdy sytuacja jest trudniejsza, firmy potrzebują rzetelnej wiedzy i wiarygodnych przewodników po świecie cyfrowym, który często jest dla nich szansą na przetrwanie.

Cały zespół Agencji NPROFIT zaangażował się w inicjatywę. Przede wszystkim nasi pracownicy jeszcze mocniej zadbali o wysoką jakość i użyteczność tekstów publikowanych na blogu, z których korzystają przedsiębiorcy. Rozumiemy, że sytuacja, w której znajduje się tak wiele firm nie jest łatwa, dlatego postanowiliśmy działać dla wspólnego dobra. Jeżeli dzięki naszej pracy firma, która miała upaść przeniesie swoją działalność do Internetu i uda się jej przetrwać ten niepewny czas, będzie to dla nas ogromna satysfakcja i powód dumy. 

Zapraszamy Państwa do udziału w webinarium i uczestniczeniu w naszej kampanii, w szczególności poprzez udostępnienie tego komunikatu na swojej stronie internetowej – na pewno przyniesie ono efekty w działaniach on-line i wspomoże przedsiębiorców w tych ciężkich chwilach.

Z wyrazami szacunku

Agencja marketingowa NPROFIT

Współorganizatorzy kampanii:

Agencja marketingowa NPROFIT: https://nprofit.net/pl/

Agencja marketingowa Adshock: https://adshock.pl/

W dniach 9 i 10 września 2021 r., w dworze w Koźminku odbyły się warsztaty szkoleniowe, w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Warsztaty podejmowały tematykę „Dialogu motywującego - skuteczne metody rozwijania motywacji do zmiany”. W zajęciach szkoleniowych wzięli udział: członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuci ds. uzależnień, specjalista ds. przemocy w rodzinie oraz psycholog.

Zajęcia warsztatowe prowadziła znana trenerka międzynarodowa Olga Mrozowska z Akademii Dialogu Motywującego, która prowadzi projekty szkoleniowe na zlecenie Krajowego Biura Ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zajęcia obejmowały pracę w grupach, dyskusje moderowane, ćwiczenia praktyczne, prezentacje filmowe oraz multimedialne.

Nowoczesne metody zaprezentowane na szkoleniu mają pomóc uczestnikom w lepszej pracy z osobami, które mają problemy z uzależnieniami od alkoholu, dopalaczy, internetu oraz narkotyków.

W dniu 19 września 2021 r. w strażnicy OSP Chodybki, odbył się XII Walny Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Koźminku. Na Zjazd przyjechali przedstawiciele i delegaci jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Koźminek. W Zjeździe wzięli udział także członkowie ustępujących władz gminnych  OSP. Celem Zjazdu było wybranie nowych władz gminnych OSP oraz wybór delegatów i przedstawicieli na zjazd powiatowy.

Obrady otworzył ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Koźminku dh Jan Tomaska, który dokonał otwarcia Zjazdu. Następnie powitano zaproszonych gości: Burmistrza Gminy Koźminek Iwonę Michniewicz, Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Koźminek Włodzimierza Karasińskiego, Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej Daniela Więckowskiego oraz ustępujących prezesów jednostek OSP.

Prowadzącym Zjazd został Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek Włodzimierz Karasiński, a Sekretarzem Zjazdu został wybrany Inspektor Mariusz Kaczmarek z Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek.

W toku obrad zostało wybrane następujące Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Koźminku: dh Jan Tomaska – Prezes, dh Artur Więckowski – Wiceprezes, dh Marcin Tułacz – Wiceprezes, dh Mirosław Pogorzelec – Skarbnik, dh Wojciech Karasiński – Sekretarz, dh Krzysztof Zyner – Komendant Gminny OSP oraz dh Andrzej Smulik – Członek Prezydium.

Wybrano Gminną Komisje Rewizyjną w składzie: dh Paweł Krupiński – Przewodniczący, dh Tomasz Marszał – Wiceprzewodniczący i dh Dominik Galik – Członek Komisji.

Na delegatów do Zarządu Powiatowego OSP wybrano druhów: Mirosława Pogorzelca, Wojciecha Karasińskiego, Artura Więckowskiego i Marcina Tułacza. Przedstawicielami do Zarządu Powiatowego wybrano druhów: Jana Tomaskę i Krzysztofa Zynera.

Podczas uroczystości Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wręczył honorowe odznaki „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” druhom: Zdzisławowi Dziubkowi i Janowi Tomaska.  

 Pamiątkowe listy gratulacyjne od Burmistrza Gminy Koźminek, za pracę w Zarządzie Gminnym otrzymali Druhowie: Jan Tomaska, Artur Więckowski, Krzysztof Zyner, Tadeusz Szymczak, Mirosław Pogorzelec, Eugeniusz Marciniak, Stanisław Krawczyk, Zdzisław Dziubek, Krzysztof Zimny, Andrzej Smulik, Stefan Galik, Andrzej Prętczyński, Radosław Wojciechowski, Krzysztof Gryczyński oraz Marek Górecki.

Podziękowania od Zarządu Gminnego otrzymali: Burmistrz Gminy Koźminek Iwona Michniewicz, Inspektor Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek Mariusz Kaczmarek oraz dotychczasowi Prezesi jednostek OSP: Zdzisław Dziubek, Stefan Galik, Marek Górecki, Tadeusz Szymczak oraz wieloletni Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej Dh Eugeniusz Marciniak.

Fot. M. Kaczmarek

Urząd Miejski Gminy Koźminek

 

KAS

• 350 przedsiębiorców zarejestrowało się do tej pory w Tax Free.
• Dzięki temu nadal będą mogli sprzedawać swoje produkty w tym systemie po 1 stycznia 2022 r. czyli po zmianie obsługi dokumentów na formę elektroniczną.
• Zachęcamy do rejestracji już dziś na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC.

Zwrot podatku VAT dla podróżnych to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w UE.

Zwrot może nastąpić w przypadku podróżnego, który:
• kupił w Polsce towary o wartości powyżej 200 zł,
• otrzymał paragon z kasy rejestrującej i dokument Tax Free,
• wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza UE i uzyskał potwierdzenie tego faktu przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów, a wywóz towarów poza Polskę/UE potwierdzany jest pieczęcią POLSKA – CŁO. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym. będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej.

„Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r. Możliwość rejestracji na platformie PUESC została uruchomiona 1 lipca 2021 r. i przedsiębiorcy mają na nią pół roku” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Do tej pory zarejestrowało się i dopełniło formalności 350 firm. Czasu na rejestrację i płynne dostosowanie działalności do przejścia na elektroniczną formę dokumentów Tax Free jest coraz mniej.

Jak się zarejestrować?

Należy wejść na Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), gdzie krok po kroku zostaniemy poprowadzeni przez proces rejestracji. W jej trakcie nastąpi weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. Są to warunki niezbędne do tego, aby sprzedawać towary w systemie Tax Free od początku 2022 roku.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w zakładce o zmianach w Tax Free. Sprawdź, co i jak powinieneś zrobić, żeby dostosować swoją firmę i móc sprzedawać w systemie Tax Free od 1 stycznia 2022 r.

W niedzielę 19 września2021 roku w Poznaniu odbyło się I Grand Prix Wielkopolski w tenisie stołowym w kat. żaków (rocznik. 2011-2012). Turniej został zorganizowany przez Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego i stanowił eliminację do I GRAN PRIX POLSKI ŻAKÓW, który odbędzie się w dniach 8-10 października w Zielonej Górze i stanowi jeden z trzech turniejów eliminacyjnych do Mistrzostw Polski.

Do rywalizacji przystąpiło ogólnie 64 zawodników: 38 żaków i 26 żaczek. W imprezie udanie zadebiutował zawodnik UKS Maraton Moskurnia przy Szkole Podstawowej w Moskurni – Piotr Grzelińki. Dla Piotrka był to bowiem pierwszy turniej rangi wojewódzkiej, gdyż ze względu na pandemie, nie brał on udziału w zeszłorocznej edycji. Z tego względu nie posiadał on punktów rankingowych i do turnieju głównego kwalifikował się z for-rundy, gdzie pokonał 3:0 Aleksandra Kołodziejczaka z UKS Czternastki Poznań. Z tego samego powodu do turnieju głównego został rozstawiony z ostatnim 32 numerem i jak to w rozgrywkach tenisowych bywa w pierwszej rundzie sparowany został z numerem jeden turnieju Wiktorem Frelichem z LKTS Luboń. Piotrek sensacyjnie pokonał 3:0 faworyta pojedynku wzbudzając tym samym ogólne zainteresowanie widzów i trenerów. W 1/8 zawodnik UKS Moskurnia pokonał również 3:0 młodszego brata  Patryka Frelich. W ćwierćfinale ograł 3:1 Marcela Skołowskiego z LKS Orzeł Wysocko Wielkie, natomiast w półfinale zwyciężył 3:2 Karola Filoda UKS Optimum Lubasz. Piotrek Grzeliński w finale był o krok od zwycięstwa, gdyż wygrywał już 2:0 w setach. Ostatecznie uległ 3:2 Małrycemu Woźniakowi - MKS TS Warta Obornik zajmując drugie miejsce. Zwycięzca turnieju zakwalifikował się do I GRAND PRIX Polski żaków, czyli eliminacji Mistrzostw Polski.

 242304275 3017438665163493 1163189216865961909 n

autor: P. Olejnik

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony