Obraz1

Ostrzegamy!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ostrzega, że pracownicy WFOŚiGW w Poznaniu nie realizują wizyt w domach potencjalnych Beneficjentów i nie namawiają do podpisywania pośrednictw i składania wniosków! 

Serdecznie prosimy o wzmożoną ostrożność jeśli ktoś pojawia się w Państwa domach i podaje się za pracownika Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu lub za pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie!

Kontrole inwestycji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” realizowane są tylko i wyłącznie po uprzednim kontakcie z Beneficjentem i po umówieniu dogodnego terminu dla obu stron.

Uwaga na nierzetelnych wykonawców!

Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła. Szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

 

W dniu 26 czerwca 2024 roku w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek, odbyło się pierwsze spotkanie, w nowej kadencji, Burmistrz Gminy Moniki Nowak z sołtysami z terenu Gminy Koźminek. Na wstępie Burmistrz Gminy, pogratulowała sołtysom wyboru oraz podziękowała z związku z zakończeniem kadencji, Sołtyskom: Karinie Grzesiak, Edycie Mańce i Mariannie Majewskiej oraz Sołtysom: Grzegorzowi Białkowi, Ryszardowi Piątkowi i Bartłomiejowi Majdzie, za pracę na rzecz społeczności lokalnej. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy gminy. Ustalono, między innymi, sprawy związane z organizacją dożynek gminno – parafialnych w Koźminku oraz  realizacją funduszu sołeckiego.

bialek

foto

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6

grupowe soltysi

majda

majewska

manka

piatek

soltysi grupowe

 

 

W piątkowy wieczór, 21 czerwca, w parku przy Dworze w Koźminku odbyło się wyjątkowe wydarzenie – Noc Kupały. To święto, znane także jako Sobótka, jest jednym z najważniejszych w kalendarzu słowiańskim, łączącym dawne wierzenia z astronomicznymi zjawiskami. Mieszkańcy gminy Koźminek mieli okazję uczestniczyć w tej magicznej nocy, pełnej tradycji i folkloru.

Wśród atrakcji znalazło się plecenie i puszczanie wianków na wodzie, co jest jednym z najstarszych i najbardziej symbolicznych obrzędów tej nocy. Atmosferę dopełniły występy dwóch kapel ludowych: Kapeli z Kociny oraz Zespołu Śpiewaczego KOŹMINIACY. Kapela z Kociny, działająca od 2012 roku pod kierunkiem Krzysztofa Rospondka, zagrała autentyczny repertuar z południa Wielkopolski, w tym marsze, wiwaty i oberki. Zespół KOŹMINIACY, powstały w 2004 roku, wykonał tradycyjne piosenki ludowe z Ziemi Kaliskiej.

Podczas wydarzenia, etnograf Wojciech Zjawiony z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej opowiadał o symbolice wianków i innych obrzędach związanych z Nocą Kupały. Jego opowieści wprowadziły zebranych w świat dawnych wierzeń i tradycji, podkreślając znaczenie tych obrzędów w dzisiejszych czasach. Kultura ludowa, dawne wierzenia splecione z kalendarzem astronomicznym, stanowią wielką przygodę i sposób na poszukiwanie własnej drogi w harmonii z przyrodą. Stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi to jeden z obowiązków mieszkańców wsi – starają się jak najwięcej ocalić od zapomnienia, przypomnieć i przeżyć.

Kapela z Kociny, znana z licznych nagród na festiwalach folklorystycznych, zachęciła zebranych do wspólnej zabawy tanecznej. Ich projekt "Tańce Blisko Ziemi", który od kilku lat organizują na terenie Południowej Wielkopolski, ma na celu promowanie tańców ludowych i tradycyjnej muzyki.

Zespół Śpiewaczy KOŹMINIACY, prowadzony przez Brygidę Olszewską, regularnie uświetnia gminne imprezy, zdobywając uznanie na różnych przeglądach folklorystycznych. Ich obecność na Nocy Kupały wniosła wiele radości i nostalgii, przypominając mieszkańcom o bogatej tradycji Ziemi Kaliskiej.

Wydarzenie przyciągnęło liczne grono mieszkańców, którzy wspólnie celebrowali tradycje swoich przodków. Dzięki takim inicjatywom kultura ludowa ma szansę przetrwać i nadal inspirować kolejne pokolenia.

Noc Kupały w Koźminku była nie tylko okazją do zabawy, ale także do refleksji nad znaczeniem tradycji i ich roli w naszym życiu. To było wyjątkowe spotkanie z kulturą, które na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Tomasz Potemkowski, GBiCK w Koźminku

  PHT0001

 PHT0005

 PHT0003

 PHT0010

 PHT0019

 PHT0022

 PHT0034

 PHT0010

 PHT0038

 PHT0071

 PHT0080

 PHT0094

 PHT0096

 PHT0123

 PHT0150

 PHT0194

 

Aktualności

powrót do góry strony