czystpow1

Dla kogo

Z Kredytu Gotówkowego Alior Bank Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:

 • domów jednorodzinnych,
 • wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Aby otrzymać dotację:

 • na poziomie podstawowym - Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie może przekroczyć 100 tys. zł,
 • na poziomie podwyższonym - przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie może przekroczyć:
  • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt możesz przeznaczyć na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze” – na przykład na wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, służące do ogrzewania budynku i podgrzewania wody.

Na kredyt możesz także:

 • ocieplić przegrody budowlane, wymienić okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe;
 • kupić i zamontować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
 • zamówić potrzebną dokumentację, w tym audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentację projektową, ekspertyzy.

Wysokość dotacji na spłatę kredytu

Możesz otrzymać dotację:

 • na poziomie podstawowym - do 30 tys. zł,
 • na poziomie podwyższonym - do 37 tys. zł.

Wysokość Twojej dotacji będzie zależeć również od tego jakie nowe źródło ciepła zastosujesz i jak szeroki będzie zakres prac, które planujesz.

Parametry kredytu

 • kwota kredytu do 100 tys. zł, przy czym musi być ona wyższa niż kwota dotacji oraz minimum 95% kwoty kredytu musisz przeznaczyć na pokrycie kwalifikowanych kosztów, wymienionych w programie „Czyste Powietrze”,
 • okres kredytowania od 3 do 120 miesięcy,
 • brak prowizji za udzielenie kredytu,
 • RRSO 7,43%.

Kredyt z dotacją krok po kroku

 • W oddziale Alior Bank złóż wniosek o Kredyt Gotówkowy Czyste Powietrze oraz wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Bankier pomoże Ci wypełnić dokumenty, a następnie wyśle w Twoim imieniu wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
 • Od nas otrzymasz decyzję dotyczącą kredytu, a od WFOŚiGW – decyzję o przyznaniu dotacji. Abyśmy mogli wypłacić kredyt obie decyzje muszą być pozytywne.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłacimy Ci kredyt.
 • W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie. WFOŚiGW wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu – zaksięgujemy je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Jesteś zainteresowany? Rozpocznij proces...

czystpow2