Burmistrz Iwona Michniewicz podczas walnego zebrania strażaków z jednostki OSP Koźminek, wręczyła pamiątkową statuetkę  szklaną i dyplom Panu Zdzisławowi Dziubkowi. Pan Zdzisław Dziubek był od roku 2008 Prezesem jednostki OSP Koźminek, wcześniej od 1998 roku pełnił w niej funkcję Naczelnika. Pani Burmistrz podkreśliła jego wielkie zasługi dla rozwoju jednostki OSP Koźminek. Kierowana przez Prezesa jednostka, od wielu lat zabezpiecza na wysokim poziomie bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców gminy. Ponadto strażacy z Koźminka zawsze chętnie angażują się w pomoc przy organizacji Święta Niepodległości, imprez gminnych, strażackich, sportowych oraz kościelnych.

Nowym Prezesem jednostki został wybrany Pan Zbigniew Nowak, który stawia również na podtrzymanie jak najlepszej współpracy z samorządem gminy Koźminek. O finanse jednostki będzie dbała Pani Anna Grzelaczyk, a Naczelnikiem wybrano Pana Romana Spławskiego

20210826 085332

944