UWAGA! LOTNICZE ZABIEGI RATOWNICZE W LASACH!

Nadleśnictwo Kalisz informuje, że w związku z masowym występowaniem owada – borecznika sosnowca Diprion pini (L.), powodującego znaczne ubytki aparatu asymilacyjnego w drzewostanach sosnowych, planuje przeprowadzić w terminie od 23.08.2021 r. do 15.09.2021 r. lotniczy zabieg ochronny w najbardziej zagrożonych drzewostanach.

Do zabiegu zakwalifikowane zostały następujące powierzchnie znajdujące się na terenach:

Leśnictwa Winiary (oddziały: 230 cz., 231 cz., 232, 233 cz.) oraz część lasów niepaństwowych:

  • gmina Godziesze Wielkie, okolice miejscowości: Sobocin, Józefów, Stobno Siódme, Stobno, Bałdoń – pole zabiegowe nr 1

Leśnictwa Morawin (oddziały: 132 cz., 133 cz., 134, 135 cz., 136 cz., 137 cz., 138, 139 cz., 140 cz., 141 cz., 142, 143, 144, 145 cz., 146 cz., 147 cz., 148 cz.) oraz część lasów prywatnych:

  • gmina Lisków, okolice miejscowości Koźlątkowa,
  • gmina Koźminek, okolice miejscowości: Młynisko, Krzyżówki, Sokołówka, Zosina, Murowaniec;
  • gmina Ceków, okolice miejscowości: Cierpiatki, Piask, Kamień Morawin – pole zabiegowe nr 2 i nr 3.Zabieg ograniczenia liczebności borecznika sosnowca na terenie Nadleśnictwa Kalisz planuje się wykonać na powierzchni 402,21 ha, techniką lotniczą z zastosowaniem środka ochrony roślin Dimilin 480 SC (substancja czynna diflubenzuron – 480g/l) w dawce 0,10 l/ha.

Producent środka ochrony roślin Dimilin 480 SC nie przewiduje okresu prewencji, jedynie zastrzega konieczność 24 godzinnego okresu karencji przy zbiorze runa leśnego liczonego od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru.

 

ZAKAZ WSTĘPU


W czasie zabiegu ratowniczego obowiązuje całkowity zakaz wstępu do objętych opryskami drzewostanów.

Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic:


ZAKAZ WSTĘPU. ZABIEG AGROLOTNICZY Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKA OCHRONY ROŚLI DIMILIN SC W TERMINIE OD 23.08.2021 R. do 15.09.2021 R.
ZAKAZ ZBIORU RUNA LEŚNEGO DO 16.09.2021 R.

 

Załącznik nr 3 Nadlesnictwo Kalisz Pole nr 2