W dniu 15 czerwca 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koźminku odbyła się wyjątkowa uroczystość - Jubileusz Złotych Godów Małżeńskich.

Każdy Jubileusz jest okazją do świętowania,  ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

Te wspólne 50 lat to symbol miłości i wierności małżeńskiej, wzajemnego szacunku i zrozumienia a także trwałości rodziny. To piękny wzór i przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.

W gronie jubilatów znaleźli się:

 Państwo Józefa i Tadeusz Antoniakowie

 Państwo Lucyna i Józef Humeltowie

 Państwo Krystyna i Józef Wieczorkowie

Niestety ze względów zdrowotnych nie wszyscy zaproszeni mogli być obecni.

Za ofiarną miłość i przykład życia we dwoje Dostojni Jubilaci zostali odznaczeni  medalami za Długoletnie Pożycie  Małżeńskie  z rąk Pani Burmistrz Iwony Michniewicz, która w tym momencie reprezentowała Prezydenta RP. Wszyscy Jubilaci zostali obdarowani kwiatami i  pamiątkowymi dyplomami.

Złotym Jubilatom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia.

zlotegod20211

zlotegod20212

zlotegod20213

zlotegod20214

zlotegod20215