Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zachęca do śledzenia publikacji dotyczących projektu pt. "Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy - cykl artykułów w prasie kobiecej".

 

str. 11plg

str. 2 plakat

str. 1 harm

str. 2 harm

str. 3 harm

str. 4 harm