wodnosciekowa

Trwają prace modernizacyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
1) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Pietrzyków”, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek”.
Zakres robót związanych z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody obejmuje: wymianę rurociągów, armatury, montaż urządzeń pomiarowych na studniach i SUW, montaż agregatu sprężarkowego, montaż agregatu prądotwórczego, wymianę rurociągów w studniach głębinowych, wymianę pomp w zestawie hydroforowym, wymianę sprężarki do napowietrzania wody niezbędnej w procesie technologicznym.
Wartość umowy 520 290,00 zł brutto
2) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Moskurnia”, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek”
Wartość umowy 305 040,00 zł brutto
Zakres robót związanych z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Moskurnii obejmuje: wymianę pomp i rurociągów w studni głębinowej (rury studzienne), montaż agregatu sprężarkowego, wymianę sprężarki do napowietrzania wody, montaż urządzeń pomiarowych na studni oraz na SUW, montaż agregatów prądotwórczych.
W toku obu postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę - firmę:
HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K.
63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 139
Termin wykonania dla obu zadań 30 czerwca 2021r.
Projekty są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

moslkurnia 2 002

moskurnia 3 002

moskurnia 1 002