W dniu 27 maja 2021 roku, podczas Sesji Rady Gminy Koźminek, miało miejsce uhonorowanie Pana Marka Cieślaka – trenera Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koźminianka” w postaci nagrody finansowej za całokształtu działalności w dziedzinie sportu dzieci i młodzieży z terenu gminy Koźminek.

Szczególne podziękowania składamy za ogromne zaangażowanie w wyszkolenie wielu wspaniałych, młodych kolarzy, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w kraju i za granicą. Wychowankowie „Koźminianki” od wielu już lat, osiągają znakomite wyniki w zawodach wszystkich szczebli. Wśród nich należy wymienić: Aleksandrę Dawidowicz – olimpijkę z Londynu i Pekinu, Łucję Pietrzak, Klaudię Bielawska, Damiana Papierskiego i Wiktora Richtera – mistrzów Europy, a także wielu innych, których sukcesów nie sposób wymienić.

Postawa Pana Marka Cieślaka oraz wielkie zaangażowanie i oddanie się całym sercem kolarstwu, pomimo wielu przeciwności losu, jest godna naśladowania i szacunku.

20210527 091127

20210527 091135