flaga i godło

tablicakil

Mieszkańcy gminy Koźminek  już od grudnia 2020 roku, mogą cieszyć się przebudowaną drogą ul. Kilińkiego w miejscowości Koźminek. Ulica Kilińskiego została przebudowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 570 000,00 złotych. Na przedmiotową inwestycję Gmina pozyskała dotację z budżetu Państwa w wysokości 456 000,00 złotych w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota została poniesiona z budżetu Gminy Koźminek.

W ramach zadania kompleksowo została przebudowana ulica o długości 330 metrów. Cała jezdnia zyska nową nawierzchnię asfaltowa o szerokości 5,0 metra. Wykonano chodniki  i zjazdy z betonowej kostki brukowej. Ulica zyskała nowe odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. W ramach zadania wykonano również wyniesione przejście dla pieszych z oznakowaniem aktywnym.

smartcapture

smartcapture

20210408 100857

20210408 101058

20210408 101134