Składamy Państwu serdeczne życzenia dobrych, spokojnych, rodzinnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych.

Aby odrodzenie duchowe, jakie niesie Zmartwychwstanie Pańskie, napełniało wiarą, dało siłę do pokonywania wszelkich trudności i pozwoliło z ufnością patrzeć w przyszłość.

W imieniu własnym, pracowników Urzędu Miejskiego Gminy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Koźminek

Burmistrz

Iwona Michniewicz

zyczeniawielkanocne2