W dniu 26 czerwca 2024 roku w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek, odbyło się pierwsze spotkanie, w nowej kadencji, Burmistrz Gminy Moniki Nowak z sołtysami z terenu Gminy Koźminek. Na wstępie Burmistrz Gminy, pogratulowała sołtysom wyboru oraz podziękowała z związku z zakończeniem kadencji, Sołtyskom: Karinie Grzesiak, Edycie Mańce i Mariannie Majewskiej oraz Sołtysom: Grzegorzowi Białkowi, Ryszardowi Piątkowi i Bartłomiejowi Majdzie, za pracę na rzecz społeczności lokalnej. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy gminy. Ustalono, między innymi, sprawy związane z organizacją dożynek gminno – parafialnych w Koźminku oraz  realizacją funduszu sołeckiego.

bialek

foto

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6

grupowe soltysi

majda

majewska

manka

piatek

soltysi grupowe