W niedzielę 16 czerwca 2024 roku o godz. 9.00  na stadionie sportowym w Koźminku, odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze. Zawody wspólnie zorganizowali: Gmina Koźminek, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Koźminku, Państwowa Straż Pożarna z Kalisza oraz OSP Krzyżówki - Młynisko.  Drużyny na stadion sportowy wprowadził druh Artur Więckowski w asyście Miejsko Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka. Do strażackiej rywalizacji przystąpiło drużyny z dziesięciu jednostek OSP. Młodsi druhowie mieli do pokonania bieg sztafetowy z przeszkodami i rozwinięcie bojowe, a starsi – bieg sztafetowy z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja zawodów:

Młodzieżowe żeńskie drużyny pożarnicze wg regulaminu CTiF:
1. OSP Koźminek.

2. OSP Chodybki

3. OSP Dębsko.

Młodzieżowe męskie drużyny pożarnicze wg regulaminu CTiF:
1. OSP Koźminek

2. OSP Chodybki

3. OSP Bogdanów

4. OSP Koźminek.

Kobiece drużyny pożarnicze grupy C:
1. OSP Dębsko.

Męskie drużyny pożarnicze grupy A:
1. OSP Stary Karolew.

2. OSP Koźminek.

3. OSP Józefina.

4. OSP Pietrzyków.

5. OSP Chodybki.

6. OSP Bogdanów.

7. OSP Nowy Nakwasin.

8. OSP Marianów.

9. OSP Krzyżówki – Młynisko.

10. OSP Dębsko.

Poza konkurencją zaprezentowała się drużyny dzieci OSP z jednostek w Józefinie i  Koźminku. Dzieci otrzymały pamiątkowe medale strażackie, które wręczyli Burmistrz Monika Nowak i Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Wolniaczyk.

Najlepsze drużyny otrzymały puchary, a pozostałe drużyny otrzymały dyplomy za udział w zawodach. Ponadto puchar przechodni trafił w tym roku do drużyny seniorów ze Starego Karolewa. Wręczenia pucharów i dyplomów dokonali wspólnie: Burmistrz Monika Nowak, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek Jacek Wolniaczyk oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP w Koźminku druh Jan Tomaska. Jak co roku, wodę do zbiorników wodnych na potrzeby zawodów, dowoziła OSP Koźminek. Sędzią głównym zawodów był st. kpt. Szymon Woźniak. Ekipę sędziego z PSP wspierali sędziowie z jednostek OSP z terenu Gminy Lisków. Ponadto nad przebiegiem zawodów czuwali z Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek: Mariusz Kaczmarek, Paulina Kleczewska, Ewa Bieniaszczyk oraz Komendant Gminny OSP druh Krzysztof Zyner (OSP Krzyżówki – Młynisko). Za sprzęt nagłaśniający na zawodach odpowiadał druh Naczelnik Roman Spławski z OSP Koźminek.

Fot. M. Kaczmarek

z1

z2

z3

z4

z5

z6

z7

z8

z9

z10

z11

z12

z13

z14

z15

z16

z17

z18

z19

z20

 

z21

z22

z23

z24

z25

z26

z27

z28

z29

z30

z32