Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w  wysokości 4.000,00 zł w ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, co stanowi 80% kosztów całkowitych (koszt całkowity: 5.000,00 zł).

            W 2024 roku ze środków NPRCz 2.0 skorzystała następująca szkoła prowadzona przez Gminę Koźminek:

  1. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie - kwota dotacji: 4.000,00 zł, wkład własny: 1.000,00 zł;