Na terenie Gminy Koźminek rozpoczęły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. 

Na sołtysów zostali wybrani:

Marianów – Lech Krupiński

Nowy Karolew – Stefan Galik

Chodybki- Andrzej Tarniewicz

Stary Karolew – Mirosław Pogorzelec

Gać Kaliska – Stanisław Krawczyk

Bogdanów - Sołtys Kamila Krupińska

Stary Nakwasin – Sołtys Marcin Wałęsa

Tymianek – Sołtys Krystyna Skonieczna

Nowy Nakwasin – Sołtys Anna Kostera

Osuchów – Sołtys Renata Dudziak

Emilianów – Sołtys Magdalena Knop

Józefina – Sołtys Władysław Zdunek

Moskurnia  –  Sołtys Dariusz Wojdziak

Złotniki – Sołtys Marcin Janiak

Dębsko – Urszula Olszewska

Słowiki - Andrzej Klimek

Ksawerów – Bogdan Dąbrowski

Oszczeklin – Monika Nowicka

Dąbrowa – Sławomir Wróbel

Krzyżówki – Dominik Wątrobski

Młynisko Katarzyna Brzezińska – Łańduch

Koźminka – Jan Tomaska

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

 

Sołtys Gać Kaliska 002

Sołtys Stary Karolew 002

Sołtys Andrzej Tarniewicz

Sołtys Nowego Karolewa

sołtys Bogdanowa

Sołtys Starego Nakwasina

sołtys Emilianowa

Sołtys Nowy Nakwasin

Sołtys Rogala

sołtys Smólek

Sołtys Moskurni

sołtys Złotnik

Sołtys Debska

sołtys Słowik

Sołtys Dąbrowy

Sołtys Ksawerowa

sołtys Oszczeklina

Sołtys Koźminka

soltys Mlynisko

soltys Krzyzowki