W dniu 7 lipca 2023 roku zakończyły się roboty budowalne związane z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. M. Kopernika w m. Koźminek”.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 291 865,12 złotych. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 2 379 625,14 zł.

W ramach zadania kompleksowo została przebudowana ul. Mikołaja Kopernika w Koźminku na długości 357 metrów. Prace polegały na robotach rozbiórkowych starej jezdni, chodników i zjazdów. Na całym odcinku ulicy wykonano nową instalację kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, nową nawierzchnie jezdni z betonowej kostki brukowej oraz z asfaltu. Wykonano chodniki oraz zjazdy z kostki brukowej.  Ulica zyska nowe oznakowanie pionowe i poziome. W ramach zadania wykonano wyniesione przejścia dla pieszych z aktywną sygnalizacją ostrzegawczą.  

20230818 143605

20230720 081152

20230720 081248

20230720 081439

20230720 081513