Uczniowie Szkoły Podstawowej w Koźminku wzięli udział w konkursie "Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej", który odbył się  pod patronatem  Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz honorowym Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

W dniu 06.03.2020r podczas XXIII Targów Edukacyjnych, odbyło się podsumowanie wojewódzkiego konkursu. Tegoroczna edycja, na którą wpłynęło 800 prac dotyczyła działalności Polaków w Niemczech.

Wśród wyróżnionych jest Lena Ciemcia uczennica klasy VIb, która wzięła udział w uroczystej gali, podczas której nastąpiło wręczenie nagród.

Lenie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

G.Siewieja