Gmina Koźminek otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego usuwania azbestu.

W związku z tym została wyłoniona firma, która w terminie od 3.04 do 9.05.2023 odebrała łącznie 134,270 ton wyrobów zawierających azbest od mieszkańców naszej gminy.

Łącznie zostało obsłużonych 43 wnioskodawców.

Zgłoszone przez mieszkańców zapotrzebowanie jest znacznie większe, dlatego, jak tylko pojawi się kolejna możliwość pozyskania środków, z pewnością będziemy kontynuować zadanie.

Dziękujemy mieszkańcom za dobrą współpracę.

 

azbest