2

1

 

W dniu 18 maja 2023 roku, zostało przeprowadzono w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek szkolenie dla sołtysów z terenu Gminy Koźminek. Szkolenie obejmowało tematykę profilaktyki uzależnień i przemocy. Szczegółowy program szkolenia obejmował:

- uzależnienia behawioralne, czym są i co może powodować ich bagatelizowanie,

- zagrożenia, które mogą się pojawić podczas nieodpowiedniego korzystania z internetu,

- zagrożenia dla zdrowia na które narażone są osoby, które próbują używać narkotyków lub dopalaczy,

- jak pomóc i reagować gdy sąsiad, krewny (lub inna osoba) ma problem z nadużywaniem alkoholu, spożywaniem narkotyków lub dopalaczy,

- jaki jest wpływ nadużywania alkoholu na powstawanie przemocy i konfliktów w rodzinie,

- jak reagować gdy widzimy, że dorośli znęcają się nad swoim dzieckiem,

- najważniejsze elementy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,

- ważne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy.

Szkolenie zorganizowano podczas cyklicznego spotkania z sołtysami, na którym później Burmistrz Gminy Koźminek przekazała sołtysom informacje o bieżących sprawach gminy.