Dnia 27 kwietnia 2023 roku, miał miejsce odbiór końcowy zadania pn. „Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku”, a tym samym budynek oddano do użytkowania.

W ramach zadania został wybudowany nowy budynek szatni i zaplecza sanitarnego na boisku ORLIK, na który składają się następujące pomieszczenia: pokój oraz sanitariaty dla sędziów i trenerów, magazyn na sprzęt sportowy, toaleta dla niepełnosprawnych, toalety i prysznice dla zawodników, dwie szatnie dla zawodników oraz pomieszczenie gospodarcze. Budynek jest wyposażony w kompletną instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną z osprzętem i armaturą a także instalacje centralnego ogrzewania. Obiekt będzie niezależny energetycznie, dzięki zamontowanym na dachu panelom fotowoltaicznym.

Wykonawcą zadania była Firma Tech-Fen Grzegorza Osiewały z Gostyczyny, która pomimo opóźnień w terminie realizacji zadania, szczęśliwie zakończyła inwestycje.

Zadanie pn.: „Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku” zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na który Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie w kwocie 376 097,80 zł.

 

polski lad

 

1.1

 

2.1

 

3.1

 

5.1

 

6.1

 

7.1

 

8.1

 

9.1