W dniu 6 kwietnia 2023 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla następujących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z:

Powiatu kaliskiego: OSP Koźminek, OSP Lisków, OSP Skarszew oraz OSP Staw.

Powiatu jarocińskiego: OSP Jarocin oraz OSP Szczonów.

Promesy zapewniają dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotacji dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz ze środków jednostek samorządowych.

W uroczystość wzięli udział m. in.: Sekretarz Stanu w Komisji ds. Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Jan Mosiński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej –  Pani Katarzyna Sójka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Piotr Kaleta, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Tomasz Ławniczak, Szef Gabinetu Politycznego Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg – Pan Piotr Trybek, Dyrektor Biura Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jana Dziedziczaka – Pan Wincenty Nowak, Dyrektor Biura Poseł do Parlamentu Europejskiego – Pani Anna Lis, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Tomasz Grelak, Komendant Miejski PSP w Kaliszu st. bryg. Tomasz Polak, Komendant Powiatowy PSP w Jarocinie bryg. Tomasz Krawczyk, Proboszcz Kościoła Garnizonowego w Kaliszu – ks. płk Tadeusz Pałuska, Burmistrz Miasta i Gminy Koźminek – Pani Iwona Michniewicz, Wójt Gminy Lisków – Pani Maria Krawiec, Wójt Gminy Szczytniki – Pan Marek Albrecht, Wójt Gminy Żelazków – Pan Michał Kraszkiewicz, Zastępca Burmistrza Jarocina – Pan Bartosz Walczak, Starosta Jarociński – Pani Lidia Czechak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Żerków – Pan Michał Surma