pbdsa logo

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz główny wykonawca robót informuje o konieczności wyłączenia
w dniu 06.04.2023 r. (czwartek) w godz. 7.00 -17.00.
dla ruchu kołowego drogi powiatowej nr 4597P na odcinku Zakrzyn-Młynisko
ze względu na wykonywanie nowych warstw bitumicznych nawierzchni. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności termin realizacji robót może ulec zmianie.
Za utrudnienia przepraszamy