W dniu 27 marca 2023 r. w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu jednostka OSP Krzyżówki – Młynisko, odebrała promesy na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pierwsza promesa dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki tj. hełmów i ubrań specjalnych za kwotę 17 900 zł (w ramach programu tzw. Małego Strażaka). Druga promesa z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 28 000 zł będzie przeznaczona na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na strażnicy.

 

w1

 

 w2