W sobotę, 11 marca w Stawiszynie uhonorowano wielkopolskich sołtysów odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Odznaczenie przyznawane jest przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Sołtysi zostali nagrodzeni za zaangażowanie oraz pracę na rzecz lokalnych społeczności, którzy przyczyniają się do ich rozwoju i integracji.

Odznakę honorową otrzymała Maria Olszewska, która jest jednym z najaktywniejszych sołtysów w Gminie Koźminek.

Sołtysem Dębska jest od 2015 roku. Przez te wszystkie lata prowadziła aktywną działalność społeczną na rzecz swojego sołectwa poprzez:

- pomoc przy remoncie świetlicy wiejskiej w Dębsku oraz terenu wokół świetlicy,

- współpraca z OSP w Dębsku,

- organizacja festynów rodzinnych oraz dni dziecka,

- pomoc przy przebudowie kaplicy „Krzyż” w Dębsku,

- dekoracja wsi poprzedzająca dożynki gminno - parafialne

- współorganizacja dożynek gminno – parafialnych.

Bierze również czynny udział w działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Dębsku.

Jest to osoba, która jest liderem w swoim sołectwie. Inicjuje liczne działania oraz wykazuje się zaangażowaniem w pracę na rzecz społeczności lokalnej swojego sołectwa.

Wyróżnia się w Gminie Koźminek swoją postawą i ma bardzo dobry kontakt ze społecznością lokalną, organizacjami i samorządem.

Serdecznie gratulujemy !!!

 

 

 

fot. źródło:https://www.facebook.com/powiatkaliski/soltys1