25 lutego odbyło się Święto Powiatu Kaliskiego, na którym wyróżniono mieszkańców naszej gminy.

Medalem Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego uhonorowano Panią Janinę Kubiak-  wieloletnią Dyrektor oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołówce.  Medal nadany przez Radę Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr LIV/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymała w uznaniu za pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego oraz rozwijanie usług medycznych  w powiecie kaliskim na najwyższym poziomie.

Tytułem „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” uhonorowano Pana Jacka Wolniaczyka, w uznaniu za dotychczasową współpracę. Pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego,  bezinteresowną pomoc oraz rozwój gospodarczy powiatu.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!!!

 

PHT00239

 

PHT00329

Autor: T.Potemkowski