Dnia 3 lutego 2023r.,  podczas uroczystego spotkania, zorganizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Koźminku – w dworze, przy współpracy Urzędu Miejskiego, wręczono okolicznościowe statuetki, Zasłużonym dla Gminy oraz Przyjaciołom Gminy – edycja 2022.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Gminy Koźminek wraz z Zastępcą, radni gminy na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej, sołtysi oraz laureaci poprzednich edycji wyróżnień.  

Wręczenie wyróżnień uświetnił swym występem wirtuoz akordeonu Pan Krzysztof Bondar. Niezwykle uzdolniony, nagradzany na całym świecie muzyk. Jest laureatem wielu konkursów krajowych i międzynarodowych w Serbii, Litwie, Słowacji, Czechach,  Włoszech, Niemczech i Chorwacji. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Koncertuje w kraju i za granicą.

 

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy, a są nimi:

  1. Zasłużony dla Gminy Koźminek Pani Małgorzata Nawrocka.
  2. Zasłużony dla Gminy Koźminek Pan Marek Cieślak.
  3. Przyjaciel Gminy Koźminek Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej”.
  4. Przyjaciel Gminy Koźminek Pan Tadeusz Szymczak.
  5. Przyjaciel Gminy Koźminek Pan Grzegorz Pawlaczyk.

Prezentujemy,  sylwetki wyróżnionych.

ZASŁUŻONY DLA GMINY KOŹMINEK

Pani Małgorzata Nawrocka, otrzymała  po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku grupy Radnych Gminy Koźminek, przez Kapitułę oceniającą tytuł „Zasłużony dla Gminy Koźminek”.  

Pani Małgorzata Nawrocka jest nauczycielem nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Koźminku od 1985r.  Prowadzi od lat zajęcia wokalne i taneczne. Rozwija talenty wokalne i taneczne swoich uczniów. Dzięki pracy Pani Małgorzaty dzieci i młodzież osiągają sukcesy w różnego rodzaju festiwalach, konkursach i przeglądach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym.

Międzynarodowym na: Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Religijnej w Łodzi, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Rimini. Ogólnopolskim na: Kaliskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej Decyma, Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Muzycznej Dzieci i Młodzieży. Wojewódzkim i Powiatowym na: Regionalnym Przeglądzie Zespołów Tanecznych, Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej „Sacrosong”, Międzypowiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Wojewódzkim Konkursie Tańca „Magia Tańca”, Galii Utalentowanych Młodych Wielkopolan, Wielkopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mikrofonik”, Międzypowiatowy Festiwalu Piosenki Patriotycznej, Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych, Powiatowym Festiwalu Piosenki Ekologicznej, Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej, Powiatowym Festiwalu Pieśni Legionowej i Patriotycznej, Kaliskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Kaliskim Konkursie Piosenki Ludowej. Pani Małgorzata Nawrocka jest również laureatem; Ogólnopolskiego Konkursu Nauczyciel Roku, Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Nagrody Zasłużony dla kultury w powiecie kaliskim, Nagrody Wójta Gminy Koźminek.

Pani Małgorzata Nawrocka, była również Radną Gminy Koźminek, szczególnie dbała o estetykę Koźminka.  Ponadto dobra współpraca z Gminą Koźminek, sołtysami i radnymi, parafią, Powiatem Kaliskim, strażami pożarnymi, prywatnymi przedsiębiorcami i ludźmi dobrej woli niewątpliwie przyczyniała się do promocji naszej gminy.

Pan Marek Cieślak, otrzymał  po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku grupy Radnych Gminy Koźminek, przez Kapitułę oceniającą tytuł „Zasłużony dla Gminy Koźminek”.  

Działalności sportową Pan Cieślak prowadzi od ponad 20 lat, jest trenerem kolarskim w Uczniowskim Klubie Sportowym „Koźminianka” z Koźminka. Przez wiele lat wkładał i robi to do dziś, wiele wysiłku i przede wszystkim wiele zaangażowania na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków dla dzieci i młodzieży  – by osiągali szczyt swoich umiejętności.  Dzięki jego efektywnej pracy, tacy zawodnicy klubu jak: Aleksandra Dawidowicz, Łucja Pietrzak, Damian Papierski czy Wiktor Richter zaistnieli w kolarstwie na arenie, nie tylko polskiej, ale również międzynarodowej, gdzie znaleźli się w czołówce a nawet pobili rekord światowy, tak jak Damian Papierski i Wiktor Richter. Pan Marek Cieślak jest szczerze oddany szkoleniu kolejnych adeptów kolarstwa w klubie, wśród których są między innymi: Maja Tułacz, Aleksandra Stawiraj, Filip Trawnik, Igor i Łukasz Juszczak, Marcin Włodarski, Paweł Więckowski czy Mikołaj i Maja Kubica. W/w zawodnicy, osiągają również wysokie wyniki w wyścigach kolarskich na terenie Polski.

Praca Pana Marka, to nie tylko trening zawodników, ale też pełnienie roli „klubowego mechanika” przy naprawie i konserwacji rowerów, tak aby były sprawne na każde zawody, gdyż dobry sprzęt to połowa sukcesu. Ponadto  Pan Marek Cieślak, wspólnie z Panią Prezes Marianną Chenczke, a następnie Prezesem Dawidem Kupajem czterokrotnie na terenie Gminy Koźminek podjęli się organizacji wspaniałej dwudniowej imprezy sportowej: Pucharu Polski w kolarstwie szosowym i jeździe na czas.

Pan Marek Cieślak  został doceniony przez Komitet Olimpijski i otrzymał z rąk Pana Ryszarda Szurkowskiego Brązowy medal za zasługi dla polskiego kolarstwa. Dobra współpraca z Gminą Koźminek, sołtysami i radnymi, parafią, Powiatem Kaliskim, strażami pożarnymi, prywatnymi przedsiębiorcami, miłośnikami kolarstwa i ludźmi dobrej woli niewątpliwie przyczyniała się do promocji naszej gminy.

PRZYJACIELE GMINY KOŹMINEK.

Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” otrzymało po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Burmistrz Gminy, przez Komisję  oceniającą tytuł „Przyjaciel Gminy Koźminek”.

Stowarzyszenie powstało w marcu 1997r. Założycielkami były Panie (dziś już nieżyjące): Anna Paszyn, Irena Miklas i Irena Wawrzyniak. Stowarzyszenie działa na terenie naszej gminy oraz Powiatu Kaliskiego. Celem działania Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego ich uczestnictwa w życiu społecznym a także pomocy ich rodzinom.

„Razem Łatwiej” jest organizacją non profit. Organizuje obozy  rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, oraz zabawy dla członków, a przede wszystkim prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Koźminku, który realizuje działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej. WTZ dysponuje pięcioma pracowniami terapeutycznymi: gospodarstwa domowego, plastycznej, rękodzieła, informatycznej i krawiecko - artystycznej. WTZ przeciwdziała izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, jest miejscem integracji, szkołą życia i prawidłowych kontaktów międzyludzkich. Członkami Stowarzyszenia jest 50 osób niepełnosprawnych z czego 30 osób bierze udział w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Uczestnikami Warsztatu są mieszkańcy gmin: Koźminek, Opatówek, Ceków i Żelazków.

Pan Tadeusz Szymczak otrzymał po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku grupy radnych, przez Komisję  oceniającą tytuł „Przyjaciel Gminy Koźminek”.

ponad 34 lata, pracował i nadal pracuje  w OSP Bogdanów, na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, której jest częścią od urodzenia.

Pan Szymczak  ma nieocenione zasługi, w rozwoju OSP Bogdanów gminy Koźminek, jako jej Naczelnik, Prezes oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Swoją pracą i zaangażowaniem potwierdzał, że dobro OSP jest dla niego najważniejsze.

Zawsze zależało mu na dobrej współpracy z Gminą Koźminek z instytucjami samorządu, jak również  z organizacjami działającymi na naszym terenie sportowcami, strażami pożarnymi, prywatnymi przedsiębiorcami i ludźmi dobrej woli.

Pan Grzegorz Pawlaczyk otrzymał po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Burmistrz Gminy, przez Komisję  oceniającą tytuł „Przyjaciel Gminy Koźminek”.

Pan Grzegorz od młodych lat angażował się, i angażuje się do tej pory w życie społeczne gminy, której jest częścią od urodzenia. Ta skromna osoba, nosi w sobie wielkiego ducha, ogromną siłę do walki z przeciwnościami, ale przede wszystkim zacięcie i chęć pracy na rzecz tworzenia jak najbezpieczniejszych warunków dla życia mieszkańców. Jest aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej od 20 kwietnia 1980 roku. Posiada szereg umiejętności,  jest: dowódcą strażaków OSP, ratownikiem medycznym, kierowcą pojazdów uprzywilejowanych, ratownikiem technicznym, operatorem radiostacji. A także: ma uprawnienia do kierowania ruchem drogowym, ma uprawnienia z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa wodnego, ma uprawnienia z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Pan Grzegorz Pawlaczyk od dziecka angażował się w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku. Pełnił funkcje Wiceprezesa, Naczelnika oraz Zastępcy Naczelnika w Zarządzie OSP Koźminek, pełnił także funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP Koźminek. Przez wszystkie lata swojej działalności został odznaczony, brązowym, srebrnym i złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. 19 czerwca br.,  podczas Gminnego Święta Strażaka Pan Pawlaczyk otrzymał wyróżnienie: medal okolicznościowy i dyplom uznania od Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu. Ponadto otrzymał od Zarządu Gminnego OSP w Koźminku statuetkę Najlepszego Strażaka Ratownika Gminy Koźminek. Należy tez wspomnieć, że Pan Grzegorz Pawlaczyk był radnym gminy przez 3  kadencje,  w latach: 1998-2002,  2002-2006  i  2006-2010.

 

zdjecie-1

zdjecie-2

zdjecie-3

zdjecie-4

zdjecie-5

zdjecie-6

zdjecie-7