Pragnę wyrazić swój sprzeciw wobec planowanego przez urzędy administracyjnewprowadzania nowych jednostek transmitujących GSM w technologii 4G/5G. Istnieje wiele badań,które powinny nas przekonać o szkodliwości jakie niesie ze sobą korzystanie z promieniującychurządzeń.

Poniżej link do pełnego tekstu

Pobierz PDF