W dniu 5 grudnia 2022 r. miała miejsce uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 miejscowości Dębsko.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pani Iwona Michniewicz – Burmistrz Gminy Koźminek, Pan Paweł Katarzyński – Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Pani Ilona Kujawa – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, Pan Włodzimierz Karasiński Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek.  

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 471  w m. Dębsko wybudowano nowy chodnik o nawierzchni bitumicznej o długości 828 metrów. Prace obejmowały również wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, nowych zjazdów do posesji, odmulenie rowów oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowej.

Całkowita wartość prac wyniosła 2 264 653 złotych.