fundusze eu 

 

Gmina Koźminek jest na ukończeniu realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz wymiana zjazdu linowego w obrębie Zbiornika Murowaniec”. Całkowita wartość projektu to kwota 185 405,93 zł. Na przedmiotowe pozyskano dofinansowanie w kwocie 66 602 zł z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Przedmiotowy projekt przewiduje przebudowę odcinka ścieżki pieszo – rowerowej o długości 679 metrów. Zakres prac obejmuję wykonanie nowej nawierzchni ścieżki z kruszywa łamanego, montaż barier ochronnych na terenach skarpowych oraz wykonanie nowego zjazdu linowego o konstrukcji stalowej.  

 Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na koniec listopada. A już dziś mieszkańcy gminy i turyści mogą korzystać z atrakcyjności i walorów zbiornika aby aktywnie wypoczywać, korzystając z ulepszonej infrastruktury.

 

euleaderlgdprow