Zakończyły się prace przy przebudowie drogi w miejscowości Nowy Nakwasin – stanowiącej drogę dojazdową do gruntów rolnych. W ramach zadania została przebudowana droga o łącznej długości 300 metrów. Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, oznakowanie pionowe i poziome oraz nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,0 metry i grubości 4 cm. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 233 029,65 złotych. Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 209 726,00 złotych.

 

nowy-nakwasin-nowa-droga-zdjecie-1

nowy-nakwasin-nowa-droga-zdjecie-2