Koźminek, 12 grudnia 2022 r.

RiR DT.7226.114.2022                                                                                

                                                                                  

           

INFORMACJA

            Uprzejmie informuję, że zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi w m. Nowy Nakwasin – etap I” droga dojazdowa do gruntów rolnych, zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 146 500,00 złotych. Całkowita wartość zadania wyniosła 233 029,65 złotych.

           W ramach zadania przebudowano drogę o łącznej długości 300 metrów. Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,0 metry i grubości 4 cm. 

 

 

nowy-nakwasin-nowa-droga-zdjecie-1

nowy-nakwasin-nowa-droga-zdjecie-2