W dniu 7 października 2022r. Burmistrz Gminy Koźminek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Koźminek wzięli udział w V konferencji pn. „Wyzwania klimatyczne i środowiskowe w JST oraz zakładach komunalnych” organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Marszałek Województwa Pan Jacek Bogusławski na ręce Pani Burmistrz wręczył  podziękowanie za realizację zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” - „Rewaloryzacja sadu w Zabytkowym Parku w Koźminku”Istniejący sad, który zajmuje obszar około 3320m² w wschodniej części parku, uzupełniono brakującymi drzewami, przez wprowadzenie starych odmian, w ilości 56 szt. i zamontowano 10 szt. budek dla owadów zapylających. Drzewka zostały opalikowane palikami. Założona została także łąka kwietna na terenie przylegającym do sadu o powierzchni 1170 m².