Akademia Koźminecka to przedsięwzięcie rozpoczęte w 2017 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Koźminku. Składa się z serii nieregularnych prelekcji popularnonaukowych wygłaszanych przez naukowców, naukowców i rekonstruktorów jednocześnie, zawsze pasjonatów tematu. Każdorazowo prelekcja była związana z Koźminkiem, jeśli nie ściśle, to przez liczne analogie zaczerpnięte z badań i źródeł dotyczących miejsc zbliżonych pod jakimś względem do Koźminka.

W związku z tym, że dwór w Koźminku został wyremontowany, a w jego murach działa Gminne Centrum Kultury uznałem, że stwarza to ogromne możliwości do nawiązania współpracy i poszerzenia wiedzy mieszkańców na temat dworu w każdym znaczeniu słowa „dwór”.

Nad nowym otwarciem Akademii Koźmineckiej patronat zgodził się objąć Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz Muzeum Pana Tadeusza. Marta Dardzińska, pracownik Muzeum, wystąpiła z prelekcją „Domy i dwory, czyli jak dawniej mieszkano”.

W czasie swojego wystąpienia poruszyła wiele kwestii związanych z życiem w dworze lub w jego pobliżu, odnosząc się do rozmaitych stanów zamożności ówczesnego społeczeństwa przedstawiła inne jakości życia zarówno w różnych miejscach geograficznych, jak i na różnych szczeblach społecznych wśród samej szlachty. Struktura dworu i jego funkcjonowanie okazało się tematem zbyt rozległym na pojedyncze wystąpienie. Ilość ciekawostek dworskich na temat spraw, których istnienia często sobie nie uświadamialiśmy sprawia, że dwór okazuje się tematem nie tylko pasjonującym, ale niesamowicie rozległym i wykracza znacznie poza sam budynek i wkracza na równie ciekawy teren relacji i funkcjonowania ówczesnego społeczeństwa.

Bardzo interesujące dla słuchaczy okazały się liczne nawiązania do „Pana Tadeusza”, wiążąc dawną lekturę szkolną z dworem w sensie ogólnym, ale również z naszym, koźmineckim, dworem.

Warto zaznaczyć, że Marcie Dardzińskiej z Muzeum Pana Tadeusza, towarzyszyła gromada rekonstruktorów z 2 Pułku Ułanów Księstwa Warszawskiego, którzy w tym samym czasie uczestniczyli w Balu Podoficerów i przy okazji nadawali wystąpieniu kolorytu, humoru oraz służyli jako ilustracja do omawianych zagadnień.

2 Pułk Ulanów Księstwa Warszawskiego gościł u nas już po raz drugi. Była to wyjątkowa okazja do obserwowania i dowiedzenia się czegoś od osób, którzy są doświadczonymi rekonstruktorami z wieloletnim stażem oraz ogromną wiedzą z zakresu historii uzbrojenia, historii sztuki, dworu, kultury XIX wieku oraz studnią bez dna pełną anegdot historycznych i ciekawostek. Barwność tych postaci przedstawionych w scenerii dworu i parku będzie Państwu przemykać na moich fotografiach od czasu do czasu, w rozmaitych miejscach internetu i nie tylko.

Tomasz Potemkowski, GCK