OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2020 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

obwieszczenieWojewodyWielkopolskiego.pdf