Do 5 września 2022 roku trwa nabór do kolejnej edycji konkursu, w którym można zgłaszać przez osoby fizyczne zabytki z woj. wielkopolskiego, małopolskiego i śląskiego, które wymagają remontu, modernizacji, rewaloryzacji.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Wielkopolski, Małopolski i Śląska, którzy chcą zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. Jak zgłosić zabytek do konkursu?

  • Znajdź zabytek w okolicy, który jest dla Ciebie ważny i wart nadania mu nowej funkcji społecznej.
  • Sprawdź, czy miejsce, które chcesz zgłosić to na pewno zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i czy jest własnością jednostki publicznej (należy np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).
  • Zrób zdjęcie zabytku.
  • Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy .

Konkurs „Nasz Zabytek” jest podzielony na dwie części: 

  • I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie; 
  • II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.  

Dzięki zaangażowaniu społeczeństwa zwycięski zabytek  może zostać odremontowany i  zaadaptowany zgodnie z pomysłem osoby zgłaszającej zabytek.  Warto zachęcić innych do udziału w konkursie. Stwórzcie wspólnie miejsce, które będzie wartością dla każdego mieszkańca.

Ważne – zwycięski projekt uzyska od Fundacji dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na jego rewaloryzację i dostosowanie do wybranej przez Ciebie  funkcji społecznej. 

Konkurs „Nasz Zabytek” to flagowy projekt fundacji Most the Most, której fundatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

 Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji Most the Most.