Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania przez rolników i domowników (podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników) oraz osób pobierających okresowe świadczenie rentowe (bez orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji) z leczenia rehabilitacyjnego organizowanego w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Rehabilitacja obejmuje schorzenia narządu ruchu oraz schorzenia kardiologiczne.

 

Rehabilitacja realizowana jest w Centrach Rehabilitacji Rolników Kasy w : Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Szklarskiej Porębie, Jedlcu.

 

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni, a koszt pobytu pacjenta pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Aby ubiegać się o rehabilitację w ośrodkach Kasy należy złożyć wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk do pobrania na stronie www.krus.gov.pl) wypełniony przez lekarza POZ.

 

1  2 

 

Odpowiedzi na pytania związane z rehabilitacją uzyskają Państwo w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Ostrowie Wielkopolskim (parter pok. nr 1) lub pod numerem telefonu:

 

62 737 31 71 i 62 737 31 26.