Gmina Koźminek informuje, iż wspólnie z firmą FLOWERS-MED. Małgorzata Świątkiewicz, Piotr Skóra S.C. przystąpiła jako partner do projektu pn."Klub Dziecięcy Akademia Ważniaka - nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Koźminek".