W dniu 23 maja 2022r. w Poznaniu została podpisana Umowa Nr WAF.557.17.9./80/2022 o udzielenie dotacji celowej w łącznej wysokości 12 000,00 zł na realizację programu pn.” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 dla następującej jednostki oświatowej:

  • Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku.

 

W ramach programu szkoła może zakupić książki będące nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami, w szczególności książki historyczne, w tym poświęcone historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych).