INFORMACJA

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) Burmistrz Gminy Koźminek,  co roku do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej.

Rada Miejska Gminy Koźminek będzie rozpatrywała raport podczas sesji w dniu 30 czerwca 2022r.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad Raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy. W Gminie Koźminek mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana będzie sesja. 
 

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gminy wotum zaufania.

Raport o stanie Gminy Koźminek dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Organy Władzy Publicznej - Burmistrz Gminy - Raport o stanie gminy.

Wzór zgłoszenia chęci zabrania głosu w debacie dostępny jest w poniższym linku:

Wzór zgłoszenia na debatę