nowy lad

 

W tym tygodniu rozpoczęto prace związane z budową budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku. Firma Tech-Fen Grzegorza Osiewały z Gostyczyny, która jest wykonawcą tego zadania, w pierwszej kolejności przystąpiła do rozbiórki starego obiektu.

Zadanie pn.: „Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku” jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na który Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie w kwocie 376 097,80 zł.

 

5

 

6