plakat spotkania konsultacyjne LGD7

 

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie "LGD7 - Kraina Nocy i Dni" rozpoczyna prace nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014- 2020. Dlatego też, w celu określenia potrzeb i kierunków rozwoju w ramach opracowywania LSR-u, pragniemy poznać Państwa opinie i zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań (projektów), które chcielibyście Państwo realizować w ramach nowego okresu programowania.

Istnieje ogromna szansa rozwoju naszego regionu poprzez efektywne korzystanie z dotacji unijnych i dlatego tak ważne jest aby już na etapie opracowywania założeń LSR-u zostały uwzględnione najważniejsze potrzeby mieszkańców obszaru LGD. W związku z powyższym w ramach prowadzonych konsultacji społecznych Stowarzyszenie "LGD7 - Kraina Nocy i Dni ” organizuje otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD, w szczególności przedstawicieli jednostek jst, organizacji pozarządowych, OSP, KGW, przedsiębiorców, które odbędą się na terenie każdej z Gmin członkowskich:

  •  OPATÓWEK/ Biuro LGD7, 18.05.2022 godz. 15.30
  • GODZIESZE WIELKIE/ Dom Tradycji, 18.05.2022 godz. 18.00
  • ŻELAZKÓW/ Urząd Gminy, 19.05.2022 godz. 16.00
  • JANKÓW PIERWSZY/ Biblioteka w Jankowie Pierwszym, 19.05.2022 godz. 18.30
  • CEKÓW-KOLONIA/ GCPKSiR Ceków-Kolonia, 07.06.2022 godz. 16.00
  • ZBIERSK/ MGOK w Zbiersku, 07.06.2022 godz. 18.30
  • SŁUSZKÓW/ OSP w Słuszkowie, 08.06.2022 godz. 16.00
  • LISKÓW/ GOK w Liskowie, 08.06.2022 godz. 18.30
  • KOŹMINEK/ Dworek Mielęckich  w Koźminku, 22.06.2022 godz. 16.00