miniaturka 

 

W dniu 19 kwietnia 2022r. w Warszawie zostało podpisane Porozumienie Nr PP MEiN/2022/DPI/914 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: ”Poznaj Polskę”.

Gmina Koźminek otrzymała na ww. zadanie dotację celową w łącznej wysokości: 32 166,40 zł tj. na realizację przez Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Moskurni i Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie  czterech wycieczek.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni otrzymała dotację celową w wysokości: 15 000,00 zł tj. na realizację trzydniowej wycieczki do Warszawy. Udział w trzydniowej wycieczce weźmie 45 uczniów z klas IV-VIII oraz 5 opiekunów. Program wycieczki przewiduje m.in.:

  • Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczypospolitej,
  • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
  • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie,
  • Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach,
  • Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem,
  • Żelazowa Wola – Dom Urodzenia Fryderyka Chopina.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni otrzymała dotację celową w wysokości: 2 654,40 zł tj. na realizację jednodniowej wycieczki do Torunia. Udział w jednodniowej wycieczce weźmie 27 uczniów z klas I - III oraz 3 opiekunów. Program wycieczki przewiduje m.in.:

  • Toruń – Stare i Nowe Miasto,
  • Muzeum Toruńskiego Piernika, oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie otrzymała dotację celową w wysokości: 11 880,00 zł tj. na realizację trzydniowej wycieczki do Krakowa. Udział w trzydniowej wycieczce weźmie 27 uczniów z klas IV-VIII oraz 3 opiekunów. Program wycieczki przewiduje m.in.:

  • Bochnia – kopalnia soli,
  • Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe zbiory sztuki,
  • Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem,
  • Kraków – historyczny zespół miasta,
  • Muzeum Narodowe w Krakowie. Sukiennice,
  • Sanktuarium w Łagiewnikach.

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie otrzymała na ww. zadanie dotację celową w wysokości: 2 632,00 zł tj. na realizację jednodniowej wycieczki do Łodzi. Udział w jednodniowej wycieczce weźmie 50 uczniów z klas IV - VIII oraz 5 opiekunów. Program wycieczki przewiduje m.in.:

  • Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi,
  • Ogród Botaniczny w Łodzi.